section

Podmínky přijetí

 • Žádost o studium
 • Řádné ukončení vysokoškolského vzdělání v akreditovaném bakalářském studijním programu (nebo dosažení vyššího stupně vzdělání)
 • Originál nebo úředně ověřená kopie vysokoškolského diplomu s oficiálním překladem do anglického jazyka
 • Originál nebo úředně ověřená kopie Dodatku k diplomu s oficiálním překladem do anglického jazyka
 • Potvrzení znalosti anglického jazyka:
  • akceptujeme tyto mezinárodně uznávané certifikáty: (Platnost certifikátu je 24 měsíců)
   • TOEFL PBT: 65
   • TOEFL iBT: 87
   • University of Cambridge ESOL Exams: CAE
   • IELTS: Band 6.5
   • CAEL: Overall 70, Writing 70
   • Peterson Test of English: 59
   • The EIKEN Test in Practical English Proficiency: EIKEN Grade 1
  • nebo vysokoškolský diplom v akreditovaném bakalářském studijním programu nebo CityU uznanou školou v anglicky mluvící zemi, kde vyučovacím jazykem byla angličtina
  • nebo mezinárodně uznávaný Test of English Proficiency iTep, který můžete složit na VŠFS (naše univerzita patří mezi oficiální iTep testovací centra)
   Více informací na https://www.vsfs.cz/en/?id=3043-english-certificate
 • Životopis v anglickém jazyce
 • Motivační dopis v anglickém jazyce - Proč jsem se rozhodl(a) studovat MBA?

Všechny výše zmíněné dokumenty zašlete emailem nebo odevzdejte na Zahraničním oddělení v kanceláři MBA, BSBA.