section

PODMÍNKY PŘIJETÍ

 • Přihláška ke studiu MBA
  PDF Application form MBA, 307 kB
 • Dokončené vysokoškolské vzdělání alespoň na bakalářské úrovni
 • VŠ diplom – originál nebo úředně ověřená kopie s oficiálním překladem do anglického jazyka
 • Dodatek k diplomu – originál nebo úředně ověřená kopie s oficiálním překladem do anglického jazyka
 • Životopis v anglickém jazyce
 • Motivační dopis v anglickém jazyce: Proč chci studovat MBA program?
 • Znalost anglického jazyka na úrovni C1. Akceptujeme tyto mezinárodně uznávané certifikáty (musí být notářsky ověřené a nesmí být starší 2 let):
  • TOEFL (score 87), IELTS (band 6.5), PTE (score 59), Cambridge English (CAE), DuoLingo (score 110)
  • iTep Academic Plus (score 4.5) – test je možné složit přímo na VŠFS, více informací na https://www.vsfs.cz/en/?id=3043-english-certificate
  • vysokoškolský diplom v akreditovaném bakalářském studijním programu nebo CityU uznanou školou v anglicky mluvící zemi, kde vyučovacím jazykem byla angličtina

Všechny výše zmíněné dokumenty zašlete emailem nebo odevzdejte na Zahraničním oddělení v kanceláři MBA, BSBA.