section

Global Program M

 

CityU VSFS   

Global Program M je koncipován pro uchazeče o magisterské/inženýrské studium na VŠFS, kteří chtějí získat něco víc. Tento studijní program vás připraví na vstup do současného obchodního světa, který je často nepredikovatelný a plný změn. Jako student zažijete část výuky vedenou západním stylem, rozšíříte si své dovednosti a vědomosti, úroveň vaší angličtiny se několikanásobně zvýší. Na globálním trhu práce získáte jasnou konkurenční výhodu.

Global Program M je kombinací akreditovaného navazujícího studia na VŠFS a MBA studijního programu organizovaného ve spolupráci se City University of Seattle (U.S.A.). Úspěšný absolvent po zakončení dvouletého studia získá dva tituly. VŠFS uděluje titul Ing./Mgr., CityU uděluje titul MBA.

VŠFS nabízí Global Program M v následující kombinaci:
Ekonomika a management + MBA se specializací na Global Management

Nezávisle na doporučených kombinacích, další kombinace s magisterskými programy VŠFS jsou možné (pro více informací prosím kontaktujte MBA/BSBA kancelář).

MBA část studia si můžete přizpůsobit svým profesním cílům skrze tzv. studijní specializace z výběru:  Management, Marketing, Finance.

Global Program M vás připraví na vedoucí pozice v podnikovém managementu nebo fungování vlastního podnikání. Studijní program byl vyvinut ve spolupráci se zástupci klíčových průmyslových odvětví, kteří poskytli cenné informace, čemu musí současní lídři obchodního světa rozumět, co ovládat a používat v rámci své organizace. Během studia MBA programu posílíte své interpersonální dovednosti, schopnost rozhodovat se, kriticky pracovat s informacemi, zvýšíte své kulturní povědomí, znalost technologií, udržitelných obchodních praktik, obchodního plánování a inovativního myšlení. Studiem získáte vůdčí a analytické schopnosti potřebné k řízení obchodní jednotky nebo organizace.