section

MBA

 

CityU VSFS   

Jako student programu MBA, Master of Business Administration, vyučované City University of Seattle (U.S.A.), se intenzivně připravujete na převzetí vrcholových pozic v českých i mezinárodních podnicích nebo zesílení pozice vlastní firmy. Studijní předměty se zaměřují na soudobé výzvy, které přináší svět obchodu a podnikání.

Studijní plán si můžete přizpůsobit svým profesním cílům skrze tzv. studijní specializace z výběru:  Management, Marketing, Finance.

Studijní program byl vyvinut ve spolupráci se zástupci klíčových průmyslových odvětví, kteří poskytli cenné informace, čemu musí současní lídři obchodního světa rozumět, co ovládat a používat v rámci své organizace. Během studia MBA programu posílíte své interpersonální dovednosti, schopnost rozhodovat se, kriticky pracovat s informacemi, zvýšíte své kulturní povědomí, znalost technologií, udržitelných obchodních praktik, obchodního plánování a inovativního myšlení. Studiem získáte vůdčí a analytické schopnosti potřebné k řízení obchodní jednotky nebo organizace. 

Přestože je samotný program velmi dobře zaveden, stále udržujeme malý počet studentů ve skupinách, abychom zajistili individuální přístup ke každému z vás po celou dobu náročného studia.

City University of Seattle je trvale hodnocena jako přední poskytovatel MBA ve státě Washington. V roce 2014 se on-line MBA program řadil mezi 15 nejlepších programů v zemi, průzkum byl proveden spol. GraduatePrograms.com, odpovídalo více než 70.000 respondentů z řad studentů.

V roce 2019 U.S. News & World Report zveřejnila hodnocení nejlepších on-line bakalářských programů Best Online Bachelor’s Programs, City University of Seattle se již po sedmé za sebou umístila mezi nejlepšími, tentokrát na 33. místě.