section

Informace o studiu MBA

Délka studia
24 měsíců

Jazyk výuky
Anglický

Struktura programu
Výuka je dělená na trimestry. Hlavní skupina začíná každý rok v říjnu. Studium je však možné začít každý trimestr (v lednu, dubnu, červenci). Každý čtvrt rok absolvujete 2 moduly, které jsou složeny ze 2 víkendových soustředění a 10 týdnů online výuky. Tempo a čas online výuky si řídíte sami. Víkendová soustředění probíhají v sobotu a neděli, máte možnost osobně se setkat s vyučujícím a vašimi spolužáky. První workshop probíhá v Praze v budově univerzity, druhý je online.

Systém hodnocení
Hodnocení se skládá z aktivit na prezenčním soustředění, v online výuce a vyhotovených úkolů. Student musí průběžně dosahovat průměrné známky minimálně 3,0, což je ekvivalent 85 %. Toto je i nezbytná podmínka pro získání VŠ diplomu. Součástí studia nejsou státní závěrečné zkoušky ani psaní diplomové práce.

Oblast zaměření programu
Studijní plán si můžete přizpůsobit svým profesním cílům skrze tzv. studijní specializace z výběru: Global Management, Marketing, Finance.

Specializace Marketing a Finance vám poskytnou důležitou část přípravy ke zkouškám Professional Certified Marketer (PCM) Exam a Chartered Financial Analyst (CFA) Exam, Level I, v rámci CFA® Programu.

CityU nabízí další specializace, které máte možnost studovat: Change Leadership Emphasis, Data Analytics Emphasis, Entrepreneurship Emphasis, Human Resource Management Emphasis, Lean Six Sigma, Management Accounting Emphasis, Project Management Emphasis, Public Accounting Emphasis, Specialized Study Emphasis, Supply Chain Management Emphasis, Technology Management Emphasis. V případě zájmu nás prosím kontaktujte pro bližší informace.

Získaný titul
Master of Business Administration (MBA) udělený City University of Seattle, USA

Termín pro podání přihlášky
Do naplnění kapacity.
Přestože je samotný program velmi dobře zaveden, stále udržujeme malý počet studentů ve skupinách, abychom zajistili individuální přístup ke každému z vás po celou dobu studia.