section

Podmínky přijetí

  • Přihláška ke studiu MBA
  • Dokončené vysokoškolské vzdělání alespoň na bakalářské úrovni
  • Notářsky ověřená kopie vysokoškolského diplomu včetně překladu do AJ se soudním ověřením
  • Notářsky ověřená kopie oficiálního transkriptu nebo diploma supplementu včetně překladu do AJ se soudním ověřením
  • Splnění zkoušky z anglického jazyka TOEFL (iBT 87 bodů), CPE, IELTS (band 6.5). Pokud uchazeč o MBA nemá ani jednu z těchto zkoušek, VŠFS mu zprostředkuje vykonání interní zkoušky včetně přípravy na ni.
  • Motivační dopis – proč MBA? v AJ
  • Životopis v AJ

Konverzace v odborné angličtině

Zájemcům o studium MBA nabízíme kurz Konverzace v odborné angličtině. Jde o přípravný kurz odborné angličtiny určený k doplnění znalostí z odborného jazyka, se zaměřením na ekonomii, management, marketing, finanční řízení a další témata. Absolvování kurzu výrazně přispěje ke zdokonalení znalosti anglického jazyka, a zároveň poskytne jazykové předpoklady nezbytné ke studiu MBA na Vysoké škole finanční a správní.

V případě zájmu kontaktujte Bc. Ivetu Lejčarovou - iveta.lejcarova@vsfs.cz