section

Informace o studiu

Délka studia: 20 měsíců

Jazyk výuky: Anglický

Struktura programu:  Výuka začíná každý rok v říjnu. Studium se sestává z 16 modulů. V každém měsíci student absolvuje jeden modul, který je složen z jednoho víkendového soustředění a čtyř týdnů on-line výuky. Celé studium je ukončeno simulací Capsim Capstone v rámci modulu Business Strategy.

Systém hodnocení: Hodnocení se skládá z aktivit na prezenčním soustředění, v on-line výuce a vyhotovených úkolů. Student musí průběžně dosahovat průměrné známky minimálně 3,0, což je ekvivalent 87 %.

Oblast zaměření programu:
Global Management, Marketing Management, Finanční Management

Získaný titul:
Master of Business Administration (MBA) udělený City University of Seattle (USA)

Termín pro podání přihlášky:
do 31. srpna každý rok

Školné:
Absolvent VŠFS; Student programu Global Program M: 192.000 Kč 
Všichni ostatní studenti: 240.000 Kč (cena při platbě najednou:  225.000 Kč, sleva 15.000 Kč)

Platbu školného je možné rozdělit na menší splátky (více informací na vyžádání).