section

Informace o přijímacím řízení na bakalářské studium

Informace o přijímacím řízení Vám podá studijní oddělení na střediscích v Praze, Mostě a Karlových Varech.

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří jsou příležitostí pro uchazeče o studium seznámit se osobně se školou a jejími představiteli a získat všechny potřebné informace o studiu na VŠFS.

Více o Dnech otevřených dveří.

Přihlášení ke studiu

Provádí se podáním přihlášky ke studiu na VŠ ( PDF SEVT 49 145 0, 2 MB) nebo elektronické přihlášky. Poplatek za elektronickou přihlášku je nižší.

Nutno přiložit ověřenou kopii maturitního vysvědčení, resp. nostrifikaci u zahraničního studia, doklad o zaplacení poplatku za přijímací řízení. Na přihlášce nutno vždy vyplnit zvolený náhradní studijní program.

Termíny přijímacího řízení

Přihlášku lze podat do 31.8.2024, škola si vyhrazuje právo přijímací řízení ukončit či prodloužit na základě plnění kapacity jednotlivých studijních programů.

Uchazeč o studium bude písemně pozván na přijímací pohovor prostřednictvím pozvánky zaslané e-mailem nebo poštou (pokud není v přihlášce uvedená e-mailová adresa).

Přijímací pohovor

Přijímací pohovor sestává z pohovoru s představiteli VŠFS s podáním základních informací o škole a o studiu. Uchazeči mohou absolvovat dobrovolné písemné testy z cizího jazyka a všeobecných znalostí vybraného studijního programu, které  si na základě předaného klíče sami opraví a zhodnotí své předpoklady ke studiu.

Uchazeči o studium oborů/programů vyučovaných v anglickém jazyce píší povinně vstupní test z anglického jazyka nebo předloží certifikát dokládající jejich znalost anglického jazyka.

Uchazeči – cizinci, kteří se hlásí na studijní obory/programy vyučované v českém jazyce, povinně skládají vstupní test z českého jazyka.

Na základě identifikovaných problémových oblastí studenta či jeho zájmu, VŠFS nabízí studijní poradenství se snahou pomoci doplnit potřebné znalosti do doby zahájení výuky či v 1. roce studia na VŠFS (oživovací či prohlubovací kurzy z různých předmětů).

Poplatek za přijímací řízení

500,- Kč při podání přihlášky (úhrada bezhotovostně složenkou – typ A, na účet VŠFS nebo v hotovosti - do zahájení přijímacího řízení).

Číslo účtu: 177659927/0300 ČSOB Praha 1
Variabilní symbol: číslo přihlášky nebo rodné číslo uchazeče o studium
Konstantní symbol pro složenku: 0309
Konstantní symbol pro banku: 0308
Specifický symbol: 8131
Údaje pro platbu ze zahraničí: IBAN CZ23 0300 0000 0001 7765 9927, BIC CEKO CZ PP

Výše školného

Informace o školném