section

UNIVERZITA 3. VĚKU MOST – LS 2022/2023 (34. CYKLUS)

Stručný obsah

Obecným obsahem projektu je vzdělávání seniorů, kteří se v rámci semestru mohou zúčastňovat různých kurzů, které si volí dle zájmu z nabídky.

Úloha VŠFS v projektu

VŠFS je realizátorem projektu. Zajišťuje organizačně kurzy a poskytuje zázemí pro výuku (učebny, lektory), studijní materiály atd.
Partnery v  projektu jsou Statutární město Most; Severočeské doly, a.s.; Severočeská teplárenská, a.s.; United Energy, a.s.; Regionální organizace Senioři okresu Most. Partneři přispívají finančně na konání kurzů.

Odborný garant projektu za VŠFS

Ing. Josef Švec

Cíle projektu

Poskytnout vzdělávací nabídku pro kategorii seniorů.
Rozšířit spolupráci s veřejnoprávními institucemi a podnikatelskými subjekty v mosteckém regionu.

Trvání projektu

Zahájení: 17. 3. 2006 – dosud

Informace k 34. cyklu (letní semestr 2022/2023)

34. cyklus bude zahájen 13. 3. 2023 a potrvá do 17. 5. 2023.
Termíny, časy výuky a ceny jednotlivých kurzů jsou uvedeny v přihlášce.
Nabídka kurzů 34. cyklu se skládá z 10 kurzů a 2 přednášek Europe Direct Most.

Přehled nabízených kurzů a přednášky Europe Direct Most v 34. cyklu

(v závorce je pořadové číslo kurzu nebo přednášky Europe Direct Most dle přihlášky)

Přehled  kurzů dle témat

Cestopisy

 • (10) Zážitky z cest po naší planetě 2, Mart Eslem

Historie Mostecka

 • (3) Historie Mostecka II. – Vrcholný středověk a počátek novověku, Mgr. Jiří Šlajsna

Kriminalistika

 • (4) Krátký exkurz do současné kriminalistiky, Mgr. Michal Mikšovský, LL.M.

Příroda

 • (6) Pozoruhodný svět bezobratlých, Pavel Krásenský
 • (9) Za ptactvem severozápadních Čech, Ing. Jaroslav Bažant

Psychologie

 • (5) Neverbální komunikace – tajná řeč těla 2, Ing. Aleš Procházka

Trénování paměti

 • (8) Trénování paměti, Gabriela Mezzei, DiS.

Právo

 •  (2) Česká obchodní inspekce a ochrana práv spotřebitelů, Ing. Renata Linhartová, MBA

Zahradničení

 • (7) Průvodce zahradničením 6, Ing. Pavel Rosenlacher

Zdraví

 • (1) Bylinková abeceda 2, PaedDr. Jiří Roth

Přednášky Europe Direct Most

 • (11) Češi a Slováci: 30 let odděleně a pořád spolu, PaedDr. Václav Netolický
 • (12) Šmejdí „šmejdi“ pouze u nás, nebo i v Evropě?, PaedDr. Václav Netolický

Obsah kurzů letního semestru 2022/2023 (34. cyklu) Univerzity  3. věku

PDF Obsah kurzů UNI3 LS 2022/2023 - 34. cyklus, 1.4 MB

Způsob přihlášení na letní semestr 2022/2023 (34. cyklus)

Přihláška na letní semestr 2022/2023 Univerzity 3. věku:

PDF prihlaska_uni3_ls_2022_2023_-_34_cyklus_.pdf, 632 kB

MS Excel prihlaska_uni3_ls_2022_2023_-_34_cyklus_.xls, 694 kB

Přihláška v excelu je určená k doplnění v počítači, obsahuje vzorce  a celková cena se sama vypočítá. Při zadávání vybraného kurzu je nutné uvést číslo 1 v šedém sloupci vedle vybraného kurzu. Přihlášku si nejprve uložte v PC, pak je možné ji doplňovat.

 

Přihláška v pdf je určená k tisku k ručnímu doplnění.

Tiskopis přihlášky si můžete vyzvednout ve studijním středisku Most ze stojanu vedle  okénka pokladny v přízemí budovy studijního střediska Most.

Přihláška obsahuje dvě strany, je nutné vyplnit obě dvě

Vyplněnou přihlášku zašlete nebo odevzdejte nejpozději do 24. února 2023 do 14:00 hod.

 • zašlete e-mailem na martina.sovana@vsfs.cz spolu s potvrzením o úhradě kurzu nebo
 • odevzdejte osobně v budově VŠFS, a.s., Pionýrů 2806, Most, přízemí, kanc. M06,  v termínech od 31. 1. 2023 - 24. 2. 2023 (kromě 9. 2. 2023), v pondělí až pátek: 9:00 – 11:30 hod. a 12:30 – 14:00 hod.

Úhrada kurzovného na letní semestr 2022/2023 (34. cyklus)

 • bankovním převodem na účet č. 500233003/0300, variabilní symbol 5350. Ve zprávě pro příjemce uveďte celé jméno účastníka kurzu. 
  Před úhradou kurzovného si ověřte volné místo ve Vámi zvoleném kurzu/kurzech na tel. 477 070 414 nebo se informujte e-mailem na martina.sovana@vsfs.cz.
 • v hotovosti na pokladně studijního střediska Most, Vysoké školy finanční a správní, Pionýrů 2806, 434 01 Most v pondělí až pátek: 9:00 – 11:30 hod. a 12:30 – 14:00 hod .

Vrácení kurzovného

 • v případě neotevření kurzu z důvodu jeho nenaplnění nebo z jiných organizačních důvodů, budete informováni e-mailem nebo telefonicky v těchto dnech: od 27. 2. 2023 do 28. 2. 2023 a  kurzovné Vám bude vráceno na Vámi uvedený účet, případně po domluvě s Vámi budete přeřazeni do jiného kurzu.

Kontakt

Kontaktní osoba: Bc. Martina Sovana
Telefon: 477 070 414
E-mail: martina.sovana@vsfs.cz
Adresa: Vysoká škola finanční a správní, a.s., studijní středisko Most, Pionýrů 2806/7, 434 01 Most, kancelář M06 (přízemí)