section

UNIVERZITA 3. VĚKU MOST – ZS 2022/2023 (33. CYKLUS)

Stručný obsah

Obecným obsahem projektu je vzdělávání seniorů, kteří se v rámci semestru mohou zúčastňovat různých kurzů, které si volí dle zájmu z nabídky.

Úloha VŠFS v projektu

VŠFS je realizátorem projektu. Zajišťuje organizačně kurzy a poskytuje zázemí pro výuku (učebny, lektory), studijní materiály atd.
Partnery v  projektu jsou Statutární město Most; Severočeské doly, a.s.; Severočeská teplárenská, a.s.; United Energy, a.s.; Regionální organizace Senioři okresu Most. Partneři přispívají finančně na konání kurzů.

Odborný garant projektu za VŠFS

Ing. Josef Švec

Cíle projektu

Poskytnout vzdělávací nabídku pro kategorii seniorů.
Rozšířit spolupráci s veřejnoprávními institucemi a podnikatelskými subjekty v mosteckém regionu.

Trvání projektu

Zahájení: 17. 3. 2006 – dosud

Informace k 33. cyklu (zimní semestr 2022/2023)

33. cyklus bude zahájen 17. 10. 2022 a potrvá do 16. 12. 2022.
Termíny, časy výuky a ceny jednotlivých kurzů jsou uvedeny v přihlášce.
Nabídka kurzů 33. cyklu se skládá z 10 kurzů, Dne zdraví a 2 přednášek Europe Direct Most.

Přehled nabízených kurzů a přednášky Europe Direct Most v 33. cyklu

(v závorce je pořadové číslo kurzu nebo přednášky Europe Direct Most dle přihlášky)

Přehled  kurzů dle témat

Cestopisy

 • (6) Cesty po Filipínách, Nepálu a Bolívii, Mgr. Václav Janoščík a Ing. Jiří Kopecký
 • (11) Zážitky z cest po naší planetě 2, Mart Eslem

Historie Mostecka

 • (3) Historie Mostecka I. – Pravěk a raný středověk, Mgr. Jiří Šlajsna

Psychologie

 • (1) Neverbální komunikace – tajná řeč těla, Ing. Aleš Procházka
 • (9) Sny a jejich význam pro náš život – Leona Hrnková

Soužití člověka a zvířete

 • (2) Zvířata a my – jak se spolu domluvit, aby se nám dobře žilo?, Ing. Jakub Beran

Trénování paměti

 • (4) Trénování paměti, Gabriela Mezzei, DiS.

Zdraví

 • (5) Základy první pomoci pro seniory, Jana Píšová
 • (7) Výživou ke zdravému životu, Mgr. Anna Milerová
 • (8) Den zdraví, Mgr. Anna Milerová
 • (10) Bylinková abeceda 1, PaedDr. Jiří Roth

Přednášky Europe Direct Most

 • (12) Cestování v EU pro seniory, PaedDr. Václav Netolický
 • (13) Vánoce v Evropě, PaedDr. Václav Netolický

Obsah kurzů zimního semestru 2022/2023 (33. cyklu) Univerzity 3. věku

PDF Obsah kurzů UNI3 ZS 2022/2023 - 33. cyklus, 2 MB

Způsob přihlášení na zimní semestr 2022/2023 (33. cyklus)

Přihláška na zimní semestr 2022/2023 Univerzity 3. věku:

PDF prihlaska_uni3_zs_2022_2023_-_33_cyklus.pdf, 516 kB
MS Excel prihlaska_uni3_zs_2022_2023_-_33_cyklus.xls, 470 kB

Přihláška v excelu je určená k doplnění v počítači, obsahuje vzorce  a celková cena se sama vypočítá. Při zadávání vybraného kurzu je nutné uvést číslo 1 v šedém sloupci vedle vybraného kurzu. Přihlášku si nejprve uložte v PC, pak je možné ji doplňovat.

Přihláška v pdf je určená k tisku k ručnímu doplnění.

Tiskopis přihlášky si můžete vyzvednout v pondělí až čtvrtek od 2. 8. 2022  – 15. 9. 2022 od 9:30 – 14 hod (kromě 13. 9. 2022) ze stojanu vedle  okénka pokladny v přízemí studijního střediska Most.

Přihláška obsahuje dvě strany, je nutné vyplnit obě dvě.

Vyplněnou přihlášku zašlete nebo odevzdejte nejpozději do 15. září 2022 do 14 hod.

 • zašlete e-mailem na martina.sovana@vsfs.cz spolu s potvrzením o úhradě kurzu nebo  
 • odevzdejte osobně v budově VŠFS, a.s., Pionýrů 2806, Most, přízemí, kanc. M06, v termínech od 2. 8. 2022 - 15. 9. 2022 (kromě 13. 9. 2022), v pondělí až čtvrtek: 9:30 - 11 hod. a 12:30 - 14 hod.

Úhrada kurzovného na zimní semestr 2022/2023 (33. cyklus)

 • bankovním převodem na účet č. 500233003/0300, variabilní symbol 5350. Ve zprávě pro příjemce uveďte celé jméno účastníka kurzu. 
  Před úhradou kurzovného si ověřte volné místo ve Vámi zvoleném kurzu/kurzech na tel. 477 070 414 nebo se informujte e-mailem na martina.sovana@vsfs.cz.
 • v hotovosti na pokladně studijního střediska Most, Vysoké školy finanční a správní, Pionýrů 2806, 434 01 Most v pondělí až čtvrtek: 9:30 - 11 hod. a 12:30 - 14 hod.

Vrácení kurzovného

 • v případě neotevření kurzu z důvodu jeho nenaplnění nebo z jiných organizačních důvodů, budete informováni e-mailem nebo telefonicky v těchto dnech: od 16. 9. - 19. 9., příp. od 29. 9. do 30. 9. 2022 a kurzovné Vám bude vráceno na Vámi uvedený účet, případně po domluvě s Vámi budete přeřazeni do jiného kurzu.

Kontakt

Kontaktní osoba: Bc. Martina Sovana
Telefon: 477 070 414
E-mail: martina.sovana@vsfs.cz
Adresa: Vysoká škola finanční a správní, a.s., studijní středisko Most, Pionýrů 2806/7, 434 01 Most, kancelář M06 (přízemí)