section

KONFERENCE - PROCEEDINGS

English

KATEDRA FINANCÍ Vysoké školy finanční a správní

uspořádala ve dnech 23. - 24. května 2019

9. mezinárodní konferenci VŠFS

„FINANČNÍ TRHY 2019 – faktor evropské konkurenceschopnosti!“

Záštitu nad konferencí převzal guvernér České národní banky pan Ing. Jiří Rusnok.

Konference se zaměří na prezentaci a diskusi financování investičního rozvoje malých a středních podniků, na rozvoj akciového a dluhopisového trhu včetně východisek pro rozvoj regulovaného trhu s finančními nástroji v rámci Koncepce kapitálového trhu v letech 2019 – 2023.

Tradičně počítáme se zaměřením konference na několik hlavních okruhů aktuálních teoretických a praktických problémů, např.:

  • Aktuální tendence vývoje finančního trhu v EU a v ČR.
  • Současný vývoj regulace finančních trhů v EU a jejich dopad na ČR.
  • Východiska a možnosti malých a středních podniků z hlediska získávání a posilování investičních zdrojů z českého organizovaného kapitálového trhu.
  • Podpora start-upů po roce 2019.
  • Potenciální dopady Brexitu na finanční trhy členských zemí EU
  • Vliv digitalizace a robotizace na oblast financování investic.
  • Analýzy infrastruktur finančních trhů v zemích EU a ČR apod.

Využíváme této příležitosti ke sdělení všem účastníkům naší 9. mezinárodní konference o Finančních trzích, že byly podniknuty kroky k tomu, aby konference FT-2015 a FT 2017 byla zařazena mezi konference evidované společností Clarivate.

Příspěvky z konference FT-2019 budou opět uveřejněny ve sborníku, který bude odpovídat požadavkům na registraci ve Web of Science (Clarivate).

PDF Program - Finanční trhy 2019, 159 kB

PDF Finanční trhy 2019, 646 kB

PDF Financial Markets 2019 - Proceedings, 4 MB

Fotogalerie

Místo konání 

Vysoká škola finanční a správní

Estonská 500, 101 00 Praha 10, Vršovice

 

ODBORNÍ GESTOŘI

doc. RNDr. Petr Budinský, CSc. - hlavní garant
doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.'
Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.

organizační výbor

doc. RNDr. Petr Budinský, CSc – předseda

Členové:
doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.
doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc.
Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.
Mgr. Martina Linhartová
Ing. Iveta Lejčarová
Lenka Pokorná 

VĚDECKÝ VÝBOR

doc. RNDr. Petr Budínský, CSc. – VŠFS, prorektor pro pedagogickou činnost, předseda vědeckého výboru

Členové:

Ing. Pavla Břečková, Ph.D. – VŠFS, Katedra řízení podniku a podnikové finance

Ing. Renata Čuhlová, Ph.D, BA (Hons); researcher, Czech Research Centre, Zhejiang Financial College, Hangzhou, China

Prof. Dr. Wolfang Disch – Duale Hoschschule Baden-Württemberg, Villingen-Schwenningen, Fakulta  bankovnictví a pojišťovnictví

doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. – VŠE, prorektor studijní a pedagogickou činnost

prof. UE dr.  hab. Małgorzata Dziembała - Uniwersytet Ekonomiczny w Kartowicach, Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych

prof. Ing. Ladislav Hájek, CSc. – Universita Hradec Králové, Katedra ekonomie

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D. – VŠFS, děkan Fakulty ekonomických studií

prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc. – VŠFS, prorektor pro vědu a vývoj

prof. Ing. Eva Horvátová, Ph.D. – Ekonomická universita v Bratislavě, Katedra bankovníctva a medzinárodných financií, vedúca katedry

prof. Ing. Božena Chovancová, CSc. - Ekonomická universita v Bratislavě, Katedra bankovníctva a medzinárodných financií,

Dr. Iwona Kłoska - University of Economics and Humanities Bielsko-Biała, rektorka

doc. Ing. Jana Kotlebová, Ph.D. – Ekonomická universita Bratislava, Katedra bankovnictví a mezinárodních financí, vedúca Oddělení meny a medzinárodných financií,

prof. Ing. Lumír Kulhánek, CSc. – VŠB – Technická universita Ostrava, Katedra financí

prof. Ing. Petr Musílek, CSc. – VŠE, prorektor pro vědu a výzkum

Bc. Ing. Zdenka Lima, Ph.D. - University of Economics and Humanities Bielsko-Biała

doc. RNDr. Jarmila Radová Ph.D., - VŠE, vedoucí Katedry bankovnictví a pojišťovnictví

doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc. – VŠFS, Katedra financí

Mgr. Tomislav Potocký, Ph.D. – VŠFS, proděkan pro pedagogickou činnost Fakulty ekonomických studií

Prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. – VUT v Brně, Podnikatelská fakulta

doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D – VŠFS, vedoucí Katedry financí

doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D. – nezávislá ekonomika

doc. Ing. Eva Sikorová, CSc. – MVŠO, Ústav podnikové  ekonomiky

prof. zw. dr hab. Tadeusz Sporek. – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych, kierownik katedry

Zhu Liyan,Doctor of Economic, teacher of Department of Financial Management, Zhejiang Financial College, Hangzhou, China 

 

 

Hlavní partner

J&T Banka

Mediální partner

Ekonomický magazín

Hospodářské noviny ihned.cz

Partneři

Broker Consulting Českomoravská záruční a rozvojová banka

Česká bankovní asociace Česká fintech asociace

DELOR Asociace pro kapitálový trh ČR

Česká asociace společností finančního poradenství a zprostředkování Burza cenných papírů Praha