section

Rok 2009

4. ročník mezinárodní konference se pod názvem FINANČNÍ TRHY A JEJICH REGULACE – VÝVOJ A SOUČASNÝ STAV konal ve dnech 16. – 17. června 2009 v Kongresovém centru VŠFS, Estonská 500, Praha 10.

Program konference byl zaměřen na popis a analýzu hlavních změn, k nimž v posledních letech docházelo na finančních trzích a v oblasti jejich regulace a supervize ve světě i v ČR.

Odbornými garanty konference byli doc. Ing. Antonín Kubíček, CSc. a
doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc.

 

Rok 2007

Mezinárodní konference se pod názvem Aktuální vývoj finančních trhů, jejich regulace a dozor konala ve dnech 13. – 14. června 2007 v Kongresovém centru České národní banky, Senovážné nám. 30, Praha 1. Konference byla pořádána ve spolupráci s Ministerstvem financí ČR a Českou národní bankou.

Program konference byl zaměřen na zhodnocení výsledků grantu s názvem Teoretická a metodologická východiska analýz systémů regulace a supervize finančních trhů, který Vysoká škola finanční a správní obdržela od GA ČR a na analýzu hlavních vývojových trendů finančních trhů.

Odbornými garanty konference byli doc. Ing. Antonín Kubíček, CSc. a doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc.

PDF Sborník z konference, 1.5 MB

PDF Příloha ke sborníku z konference, 141 kB

 

Rok 2005

PDF Sborník z konference, 1.4 MB

 

Rok 2003

PDF Sborník z konference, 1.8 MB