section

    EUEUROPE DIRECT Most
 

Informační středisko EUROPE DIRECT Most

Doba trvání projektu:

5/2007 - trvá

Postavení VŠFS v projektu:

Hostitelská organizace

Poskytovatel grantu:

Evropská komise – Generální ředitelství pro komunikaci (DG COMM)

Odborný garant projektu za VŠFS:

Ing. Josef Švec

Vedoucí střediska:

Ing. Matěj Brůna

Kontaktní údaje:

Adresa: EUROPE DIRECT Most,
Vysoká škola finanční a správní, a.s.,
Ulice Pionýrů 2806, 434 01 Most
Telefon: (+420) 476 700 299
E-mail: ed-most@vsfs.cz
Mapa: on-line mapka
WWW: www.europedirect.cz

Stručný obsah:

Hlavním posláním EUROPE DIRECT Most (dále ED Most) je informování široké veřejnosti o Evropské unii. Pro ED Most je hlavní cílovou skupinou, kterou oslovuje, mládež – žáci ZŠ, SŠ a studenti VOŠ a VŠ, ale i podnikatelé a senioři. VŠFS získala grant na zřízení střediska na základě výběrového řízení vyhlášeného Zastoupením Evropské komise v České republice.

EUROPE DIRECT Most (ED Most) je součástí celoevropské sítě EUROPE DIRECT. V současnosti existuje v EU přibližně 500 informačních center. Síť EUROPE DIRECT v ČR koordinuje Zastoupení Evropské komise v České republice, které sídlí v ulici Jungmannova 24 v Praze 1. V ČR působí deset středisek (Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Jihlava, Kroměříž, Liberec, Most, Olomouc, Pardubice, Plzeň,). EUROPE DIRECT Most pokrývá svou činností celý region NUTS 2 Severozápad (Ústecký a Karlovarský kraj).

EUROPE DIRECT Most nabízí veřejnosti zdarma informační služby o Evropské unii, či zprostředkování kontaktu s odborníky u složitých odborných dotazů, publikace a tiskové materiály o EU, organizaci besed a seminářů, partnerství u projektů týkající se unie a přednášky pro základní a střední školy.

Cíle projektu:

Hlavním cílem střediska pro období 2018 - 2020 je být prostředníkem a spojovacím článkem mezi občany Evropskou unií.

Primární náplní střediska je přispívat k informovanosti veřejnosti o Evropské unii, a to zejména na regionální a místní úrovni. Jednou z nejdůležitějších aktivit je informační a poradenská činnost pro veřejnost. Uživatelé mohou své dotazy klást přímo při návštěvě střediska ED Most, telefonicky, nebo prostřednictvím e-mailu.

Mezi informační činnosti, které jsou občanům k dispozici, patří:
Přepážková činnost – zodpovídání dotazů telefonicky, e-mailem, osobně.
Poskytování informačních materiálů, publikací a plakátů z řad veřejnosti.
Poskytování přístupu na internet pro veřejnost s možností vyhledávání info o EU.
Veřejné používání telefonů pro volání na bezplatné informační telefonní lince 00 800 67891011.
Využití prezenční knihovny s možností tisku a kopírování publikací.

Důležitým cílem střediska ED je přibližovat Unii občanům, podporovat šíření informací a podněcovat na regionální i místní úrovni diskusi občanů na evropská témata. K naplnění tohoto cíle středisko realizuje semináře, besedy, přednášky, soutěže.