section

Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorského studijního programu VŠFS

 

Registrační číslo: CZ.02.01.01/00/22_012/0007623

Doba realizace: 06/2023-11/2026

Stav: Projekt s právním aktem

Dotační program: Operační program Jan Amos Komenský

Režim podpory: Podpora de minimis

Řešitelský tým: Roubal Ondřej, Balžanková Zuzana, Kostikov Eva, Vítek Tomáš, Rzymanová Tereza, Štruncová Jitka

Projekt VŠFS je zaměřen na rozvoj a zajištění kvalitního infrastrukturního zázemí pro výuku i tvůrčí činnost doktorského studijního programu Finance. Hlavním cílem projektu je vybudovat pro studenty doktorského studia moderní audiovizuální učebnu a výzkumnou a tvůrčí pracovnu, které budou splňovat současná kritéria vzdělávacího i vědeckého pracoviště a zároveň nabízet zázemí pro individuální práci, práci ve skupinách a sloužit jako místo, kde se budou moci doktorandi setkávat při řešení týmových projektů a při odborné diskuzi. Počítáme s vybavením obou místností nábytkem, moderní informační a komunikační technikou a softwarem pro realizaci výuky i vlastního výzkumu.

Dalším cílem projektu je doplnění kvalitní tištěné odborné literatury z oboru financí a souvisejících odvětví do fondu knihovny VŠFS a zajištění přístupu k nejnovějším odborným elektronickým zdrojům. Záměrem této aktivity je zajištění dostatečného informačního zázemí vzdělávací a výzkumné činnosti studentů doktorského studia. Toho chceme dosáhnout prostřednictvím průběžného nákupu tištěné odborné literatury a pořízením tří zahraničních online kolekcí e-knih.

V důsledku řešení projektu očekáváme zvýšení kvality doktorského studia a tvůrčí činnosti doktorandů díky modernímu pracovnímu zázemí, větší nabídce přístupu ke kvalitní tištěné odborné literatuře a elektronickým informačním zdrojům ve fondu knihovny VŠFS. Modernizací pracovišť zajistíme pro PhD studenty adekvátní pracovní prostor a přístup k nezbytnému přístrojovému i softwarovému vybavení, které jim umožní realizovat studijní a výzkumnou aktivitu v prostorách vysoké školy. Tím jim poskytneme možnost pro větší vzájemnou kooperaci, lepší integraci do výzkumných týmů na škole a do života akademické obce obecně. Díky moderní komunikační technice se našim doktorandům otevře příležitost pro širší zapojení do mezinárodní vědecké komunity. Bohatší nabídka kvalitní zahraniční vědecké literatury a odborných elektronických informačních zdrojů v knihovně povede ke zvýšení vědeckého potenciálu našich doktorandů a zkvalitnění tvůrčí publikační činnosti jako celku.