section

Univerzita 3. věku MOST

Stručný obsah

Obecným obsahem projektu je vzdělávání seniorů, kteří se v rámci semestru mohou zúčastňovat různých kurzů, které si volí dle zájmu z nabídky.

Úloha VŠFS v projektu

VŠFS je realizátorem projektu. Zajišťuje organizačně kurzy a poskytuje zázemí pro výuku (učebny, lektory), studijní materiály atd.

Partnery v  projektu jsou Statutární město Most; Severočeské doly, a.s.; Severočeská teplárenská, a.s.; United Energy, a.s.; Regionální organizace Senioři okresu Most. Partneři přispívají finančně na konání kurzů.

Odborný garant projektu za VŠFS

Ing. Josef Švec (od LS 2018/2019)

Cíle projektu

Rozšířit vzdělávací nabídku pro kategorii seniorů.

Rozšířit spolupráci s veřejnoprávními institucemi a podnikatelskými subjekty v mosteckém regionu.

Trvání projektu

Zahájení: 17. 3. 2006 – dosud

Informace o partnerech k semestrům od ZS 2014/2015 – dosud

Akademický
rok
Pořadové 
č. cyklu
Garant projektu Partneři Obsah kurzů
LS 2021/2022 32. cyklus Ing. Švec Josef   PDF PDF, 1.4 MB
ZS 2021/2022 31. cyklus

Ing. Švec Josef

  PDF PDF, 1 MB
LS 2019/2020 29. cyklus Ing. Švec Josef Statutární město Most PDF PDF, 797 kB
ZS 2019/2020 28. cyklus Ing. Švec Josef Statutární město Most PDF PDF, 1.3 MB
LS 2018/2019 27. cyklus Ing. Švec Josef Statutární město Most PDF PDF, 746 kB
ZS 2018/2019 26. cyklus PaedDr. Netolický Václav Statutární město Most PDF PDF, 467 kB
LS 2017/2018 25. cyklus PaedDr. Netolický Václav Statutární město Most; 
United Energy, a.s.; 
Senioři České republiky, z.s., Regionální organizace Most-Litvínov
PDF PDF, 602 kB
ZS 2017/2018 24. cyklus PaedDr. Netolický Václav Statutární město Most; 
United Energy, a.s.; 
Senioři České republiky, z.s., Regionální organizace Most-Litvínov
PDF PDF, 1.1 MB
LS 2016/2017 23. cyklus PaedDr. Netolický Václav Svaz důchodců ČR, regionální organizace Most - Litvínov
ZS 2016/2017 22. cyklus PaedDr. Netolický Václav  
LS 2015/2016 21. cyklus PaedDr. Netolický Václav Severočeská teplárenská, a.s.; 
Svaz důchodců ČR, regionální organizace Most – Litvínov
PDF PDF, 489 kB
ZS 2015/2016 20. cyklus PaedDr. Netolický Václav Statutární město Most; 
PRVNÍ MOSTECKÁ a.s.; 
Severočeská teplárenská, a.s.
PDF PDF, 932 kB
LS 2014/2015 19. cyklus PaedDr. Netolický Václav Statutární město Most; 
PRVNÍ MOSTECKÁ a.s.; 
Svaz důchodců ČR, regionální organizace Most - Litvínov
PDF PDF, 1.6 MB
ZS 2014/2015 18. cyklus PaedDr. Netolický Václav PRVNÍ MOSTECKÁ a.s.

Poznámka: 30. cyklus se z důvodu pandemie covid-19 nerealizoval.

Kontakt

Kontaktní osoba: Bc. Martina Sovana
Telefon: 477 070 414
E-mail: martina.sovana@vsfs.cz
Adresa: Vysoká škola finanční a správní, a.s., studijní středisko Most, Pionýrů 2806/7, 434 01 Most, kancelář M06 (přízemí)