section

O projektu Fiktivní firmy pro 50+

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., zahájila v partnerství s Institutem pro rozvoj evropských regionů, o.p.s., (http://www.irer.cz/akce/firmy50/), Internationales Hochschulinstitut Zittau a Štátnym inštitútom odborného vzdelávania v Bratislavě dne 1. dubna 2012 realizaci projektu Fiktivní firmy pro 50+. Donátorem projektu je Evropský sociální fond a rozpočet České republiky.

Jeho hlavním cílem je zvýšit efektivitu dalšího vzdělávání vedoucího ke zvýšení zaměstnanosti, resp. k samostatnému podnikání osob starších padesáti let (první cílová skupina projektu).

Konkrétně se jedná o zavedení tzv. fiktivních firem (FF) do prostředí dalšího vzdělávání (DV). S využitím zkušeností zahraničních parterů vznikne Metodika FF pro DV, která bude dána po předchozím proškolení k dispozici zástupcům cílových institucí, kterými jsou české univerzity (Technická univerzita Liberec, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Univerzita Pardubice, Univerzita Hradec Králové a pobočka v Mostě a na Kladně žadatele, tj. Vysoké školy finanční a správní) a Úřad práce ČR. Pro cílovou skupinu 50+ budou připraveny konkrétní kurzy FF s cílem připravit minimálně 40 fyzických osob na podnikání. Nejúspěšnější FF budou následně prezentovány na krajských, národních a mezinárodních přehlídkách FF.

Součástí projektu je popularizace jeho hlavního cíle, která tvoří jednu z osmi klíčových aktivit projektu.

Zavedení FF do prostředí DV je významnou inovací vzdělávacích nástrojů sledujících zvýšení konkurenceschopnosti obyvatel.

Konkrétní aktivity budou realizovány převážně v Mostě a v Pardubicích.

 

www.firmananecisto.cz