section

Přihláška

V kurzu „Firma nanečisto“ si bez rizika vyzkoušíte, zda by se Vám dařilo jako osobě samostatně výdělečně činné a zda by Vás tato činnost nejen těšila, ale i živila.

Vyplnit on-line přihlášku