section

KONFERENCE

KATEDRA FINANCÍ Vysoké školy finanční a správní

pořádá ve dnech 27. - 28. května 2021 (on-line prostřednictvím aplikace Teams)

10. mezinárodní konferenci VŠFS

„FINANČNÍ TRHY 2021 –  inovace a udržitelnost”

Záštitu nad konferencí převzal guvernér České národní banky pan Ing. Jiří Rusnok.

 

Sborník z konference

PDF Sborník / Proceedings, 4.2 MB


Konference se zaměří zejména na prezentaci a diskusi financování investičního rozvoje malých a středních podniků, na rozvoj akciového a dluhopisového trhu včetně východisek pro rozvoj regulovaného trhu s finančními nástroji v rámci Koncepce rozvoje kapitálového trhu v letech 2019 – 2023, době ovlivněné pandemií Covid-19. 

Tradičně počítáme se zaměřením konference na několik hlavních okruhů aktuálních teoretických a praktických problémů, např.:

  • Aktuální tendence vývoje finančního trhu v EU a v ČR.
  • Současný vývoj regulace finančních trhů v EU a její dopad na ČR. 
  • Východiska a možnosti malých a středních podniků z hlediska získávání a posilování investičních zdrojů z českého organizovaného kapitálového trhu v době covidové.
  • Podpora start-upů po roce v současné situaci.
  • Dopady Brexitu na finanční trhy členských zemí EU.
  • Vliv digitalizace a robotizace na finanční trhy.
  • Analýzy infrastruktur finančních trhů v zemích EU a ČR apod.

Příspěvky z konference FT-2021 budou opět uveřejněny ve sborníku, který bude odpovídat požadavkům na registraci ve Web of Science (Clarivate).

Místo konání 

On-line prostřednictvím aplikace Teams.

Přístupový link na konferenci Finanční trhy 2021 ve dnech 27. – 28. 5. 2021:

https://teams.microsoft.com/team

 

ODBORNÍ GESTOŘI

doc. RNDr. Petr Budinský, CSc., - hlavní garant, doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. Ing. Arnošt Klesla, Ph.D., Ing. Jana Kotěšovcová, Ph.D.

organizační výbor

doc. RNDr. Petr Budínský, CSc – předseda

Členové: 

doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.

doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc

Ing. Arnošt Klesla, Ph.D

Ing. Jana Kotěšovcová, Ph.D.

Ing. Rudolf Blábolil 

Ing. Bohuslav Šenkýř

Lenka Pokorná

VĚDECKÝ VÝBOR

doc. RNDr. Petr Budínský, CSc. – VŠFS, prorektor pro strategii a mezinárodní vztahy, předseda vědeckého výboru

Členové: 

doc. Ing. Peter Árendáš, Ph.D., Ekonomická universita v Bratislavě, Katedra bankovníctva a medzinárodných financií

Ing. Pavla Břečková, Ph.D. – VŠFS, Katedra ekonomiky a managementu, místopředsedkyně představenstva Asociace malých a středních podniků živnostníků ČR

doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. – VŠE, prorektor pro studijní a pedagogickou činnost, Katedra bankovnictví a pojišťovnictví 

prof. UE dr.  hab. Małgorzata Dziembała - Uniwersytet Ekonomiczny w Kartowicach, Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych

prof. Dr. Ing. Jan Frait – ČNB, VŠFS, Katedra financí

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA – VŠFS, místopředseda vlády ČR, ministr průmyslu a obchodu, ministr dopravy

prof. Ing. Eva Horvátová, Ph.D. – Ekonomická universita v Bratislavě, Katedra bankovníctva a medzinárodných financií

prof. Ing. Božena Chovancová, CSc. - Ekonomická universita v Bratislavě, Katedra bankovníctva a medzinárodných financií

doc. Ing. Jana Kotlebová, Ph.D. – Ekonomická universita Bratislava, Katedra bankovnictví a mezinárodních financí, vedoucí katedry

prof. Ing. Lumír Kulhánek, CSc. – VŠB – Technická universita, Katedra financí

prof. Ing. Petr Musílek, CSc. – VŠE, prorektor pro vědu a výzkum, Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

doc. RNDr. Jarmila Radová Ph.D., - VŠE, Katedry bankovnictví a pojišťovnictví, vedoucí katedry

doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc. – VŠFS, Katedra financí

Ing. Naděžda Petrů, Ph.D. – VŠFS, Katedra ekonomiky a managementu, vedoucí katedry

Mgr. et Mgr. Tomislav Potocký, Ph.D. – VŠFS, proděkan pro pedagogickou činnost Fakulty ekonomických studií, Katedra jazyků, vedoucí katedry

doc. Mgr. Ondřej Roubal, PH.D. – VŠFS, děkan Fakulty ekonomických studií, ředitel Univerzitního výzkumného centra

doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. – VŠFS, proděkan pro výzkum a publikační činnost Fakulty ekonomických studií, Katedra financí, vedoucí katedry

doc. Ing. Michaela Staníčková, Ph.D. – VŠB-Technická univerzita, Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

prof. PhDr. Petr Teplý, Ph.D. – VŠE, Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. – VŠFS, Katedra financí

prof. US dr hab. Tomasz Wiśniewski – Uniwersytet Szczeciński, Katedra Finansów i Bankowości, Polsko

 

Hlavní partner

J&T Banka

Mediální partneŘI

Ekonomický magazín

Hospodářské noviny ihned.cz

Partneři

Broker Consulting Českomoravská záruční a rozvojová banka

Česká bankovní asociace Česká fintech asociace

DELOR Asociace pro kapitálový trh ČR

Česká asociace společností finančního poradenství a zprostředkování Burza cenných papírů Praha