section

Nakladatelství VŠFS

logo VŠFS

Nakladatelství vzniklo v roce 2002 z potřeby poskytovat odborný publikační servis vědeckým pracovníkům a pedagogům VŠFS.

Produkce nakladatelství v oblasti neperiodických publikací je rozdělena do tří edičních řad. První dvě ediční řady prezentují výsledky výzkumných projektů a další výzkumné činnosti. Jde o zejména o odborné knihy, jejichž rukopisy jsou recenzovány dvěma odborníky z oboru, z nichž minimálně jeden musí být externí (mimo akademickou obec VŠFS). Všechny metodologické a formální atributy této ediční řady musí splňovat požadavky kladené na odbornou knihu podle pravidel, stanovených Radou pro výzkum vývoj a inovace (RVVI).
     

Ediční řada EUpress

Ediční řada obsahující odborné knihy, nabízené prostřednictvím smluvních partnerů na vnějším trhu.

MarketingModelování...Marketingová sociologie

  

Ediční řada SCIENCEpress

produkce v této řadě není určena k prodeji; obsahuje odborné knihy, jejichž vydání je zčásti nebo zcela financováno z podpor výzkumu z veřejných zdrojů. Dále jde o sborníky příspěvků z konferencí.

 

Ediční řada EDUCOpress

EDUCOpress je řada určená pro učebnice a další učební texty (skripta, cvičebnice, sbírky příkladů apod.). Jejich obsah pokrývá akreditované studijní programy a jsou recenzovány 1-2 odborníky z oboru, z nichž alespoň jeden musí být externí.

 

Mie   Mae   Marketingové řízení podniku

 

Formáty a technologie:

  • vydáváme publikace v knižní podobě a v el. formátech
  • publikace ve všech uvedených polygrafických tvarech jsou opatřovány ISBN a dle parametrů zařazovány do odborných databází
  • on-line odborné monografie jsou opatřeny identifikátorem DOI
  • každá ediční řada má svůj specifický grafický tvar a výraz
  • mimo uvedené ediční řady vydáváme i různé metodické příručky, vzdělávací texty ve spolupráci s významnými institucemi pro účelové využití
  • mimo uvedené ediční řady vydáváme odbornou literaturu resp. knihy významných autorů mimo naši univerzitu
  • dodáváme produkci do největších knihkupectví, jako jsou např. Neoluxor,s. r. o., Kanzelsberger ad.

Zajišťujeme také vydávání univerzitních recenzovaných periodik.

Vzor citace:
Praha: Vysoká škola finanční a správní
Praha: VŠFS

Knihy a skripta můžete objednávat v našem e-shopu.