section

Nakladatelská a vydavatelská činnost VŠFS

logo VŠFS

Knižní nakladatelství: Vysoká škola finanční a správní, a.s.

Nakladatelství vzniklo v roce 2002 z potřeby poskytovat odborný publikační servis studentům VŠFS a vydávat ojedinělou odbornou literaturu externích autorů. Postupně  přibývaly ediční řady, roste vědecký význam publikací vzhledem k různým databázím, nakladatelství začalo dodávat produkci i pro vnější knižní trh. Veškerá produkce nakladatelství je opatřována kódem ISBN.

Vzor citace:
Praha: Vysoká škola finanční a správní
Praha: VŠFS

Od roku 2017 vydává nakladatelství VŠFS, a.s. publikace v těchto edičních řadách:

Ediční řada EDUCOpress

Tato ediční řada je tvořena učebnicemi (ty svým obsahem pokrývají základní teoretické předměty profilujícího základu studia) a klasickými učebními texty – skripty (ty se vztahují k předmětům profilujícího základu studia a studia navazujícího). Tyto výukové publikace jsou obsahově v souladu se studijními programy a představují součást povinné literatury ke zkouškám. Jejich vydávání je doporučováno interním posudkem příslušné katedry a obsah oponován externími odborníky.

Mie   Mae   Marketingové řízení podniku     

 

Ediční řada EUpress

Tato ediční řada je vzhledem k odbornému a profesionálnímu zázemí vysoké školy tvořena  odbornými knihami (monografiemi). Jejich nakladatelský koncept je prioritně určen mj. pro odbornou prezentaci výsledků výzkumných úkolů a hodnocení výsledků ukončených výzkumných programů a studií. Publikují se pouze původní autorská (kolektivní) díla z výzkumných aktivit předních pedagogických a vědeckých osobností VŠFS i mimo ni. Rukopisy jsou doporučovány kolektivním posuzováním na úrovni katedry, následně pak oponovány interním pedagogem, většinou odborným garantem studijního programu. Hlavním kritériem k vydání publikace je externí oponentní posouzení významným odborníkem daného oboru.
Všechny metodologické a formální atributy této ediční řady splňují požadavky kladené na vědecká a odborná díla k zařazení do databáze RIV.

MarketingModelování...Marketingová sociologie

  

Ediční řada SCIENCEpress

Tato ediční řada slouží k publikování vědeckých a výzkumných textů přinášející výsledky původního vědeckého výzkumu. Významnou část edice tvoří tituly pod pracovním názvem Akademické texty. Dále je tvořena sborníky z konferencí ve formátu tisku, CD/DVD nebo on-line, vše opatřeno ISBN.

 

Formáty a technologie:

  • vydáváme publikace v knižní podobě (vázané a brožované), na CD/DVD a on-line
  • publikace ve všech uvedených polygrafických tvarech jsou opatřovány ISBN a dle parametrů zařazovány do odborných databází
  • každá ediční řada má svůj specifický grafický tvar a výraz
  • mimo uvedené ediční řady vydáváme i různé metodické příručky, vzdělávací texty ve spolupráci s významnými institucemi pro účelové využití
  • mimo uvedené ediční řady vydáváme odbornou literaturu resp. knihy významných autorů mimo naši univerzitu
  • dodáváme produkci do největších knihkupectví, jako jsou např. Neoluxor,s. r. o., Kanzelsberger ad.

Zajišťujeme také vydávání univerzitních recenzovaných periodik.

Knihy a skripta můžete objednávat v našem e-shopu.