header1 header2 header3

Tuition 2024/2025

iconBachelor Programs from CZK 33,000 per semester

NMgrMaster Programs from CZK 34,000 per semester

For both full-time and part-time students in all programs

 • Merit-based scholarship up to CZK 20,000 per year
 • Admission/initial courses for free
 • Textbooks discount
 • Recorded lectures
 • Priority accommodation in Campus VŠFS

Study with us!
Prague / Karlovy Vary / Most

DODOpen Days

Prague
Thursday 21.3.2024 /from 16:00/
Saturday 23.3.2024 /from 10:00 and from 13:30/
Most
Saturday 2.3.2024 /10:00-13:30/
Thursday 14.3.2024 /14:00-16:00/
Karlovy Vary
Wednesday 13.3.2024 /14:00-16:00/
Saturday 23.3.2024 /08:00-14:00/

ProgramProgram

 • Introduction
 • Accredited Bachelor and Master programs
 • Erasmus+ and international mobility
 • Admission, scholarships and student facilities
 • University tour with a peek in class work

Programs in Czech only

Bc.Ing.Superbrands

Čemu vás naučíme:

 • tvorbě databází, internetových a mobilních aplikací
 • projektování informačních systémů a návrhu software
 • obsahově orientovanému programování
 • blockchainu a decentralizovaným financím

Profilové předměty (Bc.)

 • Objektově orientované programování
 • Databázové systémy
 • Systémy a modely
 • Projektování informačních systémů
 • Počítačové sítě
 • Operační systémy

Profilové předměty (Ing.)

 • Principy blockchainu
 • Decentralizované finance na blockchainu
 • Informační management
 • Počítačová kriminalita a bezpečnost
 • Oceňování finančních investic
 • Právo ve financích

Kde se uplatníte:

 

 • programátoři, testeři, správci sítí a databází
 • banky, pojišťovny, startupy, fintech
 • manažerské pozice v IT
 • poradenské a vývojové firmy, státní správa a samospráva
 • soukromé podnikání jako majitelé IT firem
Bc.Ing.Ph.D.Studium v AJPh.D.Studium v AJSuperbrands

Čemu vás naučíme:

 • vědomostem z investičního a komerčního bankovnictví
 • základům bankovní regulace a dohledu
 • teorii a fungování moderních finančních trhů včetně jejich analýz
 • efektivní komunikaci s klientelou bankovních domů a finančních institucí

Profilové předměty (Bc.)

 • Finanční a investiční matematika
 • Investiční, komerční a centrální bankovnictví
 • Mikroekonomie a Makroekonomie
 • Podnikové finance a daně
 • Pojišťovnictví
 • Regulace a dohled nad finančními institucemi

Profilové předměty (Ing.)

 • Finanční investování
 • Finanční řízení podniku
 • Moderní bankovnictví
 • Oceňování podniků
 • Právo ve financích a finančních službách
 • Řízení rizik

Kde se uplatníte:

 • specialisté a manažeři bankovního sektoru
 • specialisté finančních oddělení v průmyslu a službách
 • státní správa a samospráva
 • finanční poradenství v komerční a podnikatelské sféře
 • pojišťovací zprostředkovatelé nebo likvidátoři pojistných událostí
Bc.Studium v AJStudium v AJSuperbrands

Čemu vás naučíme:

 • dovednostem pro působení v marketingovém, mediálním a reklamním průmyslu
 • moderním trendům v oblasti podpory prodeje, přímého marketingu
 • tvůrčí dovednosti v písemné a audiovizuální tvorbě v public relations
 • nejčastěji užívaným marketingovým technikám a postupům
 • efektivnímu využití sociálních medií v marketingové komunikaci

Profilové předměty (Bc.)

 • Marketing
 • Makroekonomie
 • Psychologie v marketingové komunikaci
 • Public Relations
 • Mikroekonomie
 • Sociologie

Profilové předměty ()

 • Globální marketing
 • CSR reportování a média
 • Media a kultura
 • Mikroekonomie
 • Makroekonomie
 • Psychologie zákaznického chování

Kde se uplatníte:

 • marketingové, PR a mediální agentury
 • podnikové útvary marketingu, vnějších vztahů a komunikace s veřejností
 • manažerské pozice v odborných médiích a zpravodajských serverech
 • obchodní a distribuční útvary vydavatelských domů
 • tiskoví mluvčí podniků a organizací státní správy
Bc.Ing.Studium v AJStudium v AJSuperbrands

Čemu vás naučíme:

 • řídit podnik budoucnosti – i ten rodinný
 • sestavit a před investory vyargumentovat podnikatelský plán
 • flexibilní, dynamické a kreativní práci v týmu
 • využití trendových manažerských aplikací
 • podnikatelskému strategickému myšlení

Profilové předměty (Bc.)

 • Auditing
 • Business model
 • Manažerské minimum
 • Mezinárodní obchodní vztahy
 • Retail management
 • Specifika rodinného podnikání

Profilové předměty (Ing.)

 • Controlling, Řízení rizik
 • International business
 • Logistické systémy
 • Marketingové řízení podniku
 • Strategické řízení podniku, strategické řízení lidských zdrojů
 • Řízení inovací a změn

Kde se uplatníte:

 • střední a vyšší manažerské pozice podnikových útvarů (obchod vč. zahraničního, marketing, HR, controlling, logistika, finance, řízení rizik, kvalita atd.)
 • management rodinných podniků
 • v nadnárodních korporacích a holdingových strukturách
 • ve startupech, službách či neziskových organizacích
 • jako CEO své vlastní firmy
Bc.Mgr.Superbrands

Čemu vás naučíme:

 • teorii a praxi bezpečnostní problematiky a forenzních disciplín
 • základům trestního a ústavního práva, kriminologie a kriminalistiky
 • znalostem z ekonomických disciplín pro posouzení bezpečnostních jevů v podnikání
 • strategiím ochrany právních statků a ochrany veřejného pořádku v právním prostředí
 • orientaci v oblasti kybernetické kriminality a bezpečnosti, ochraně dat i uživatelů na národní i mezinárodní úrovni

Profilové předměty (Bc.)

 • Bezpečnostní studia
 • Teorie práva, trestní právo, ústavní právo a státověda
 • Správní a ústavní soudnictví
 • Ochrana osob, majetku informací a duševního vlastnictví
 • Vybrané problémy kriminologie
 • Hospodářská kriminalita

Profilové předměty (Mgr.)

 • Bezpečnostní vědy
 • Systém ochrany bezpečnosti v ČR
 • Dokazování v trestním řízení
 • Kriminalistika – teorie a metodologie
 • Počítačová kriminalita a informační bezpečnost
 • Probační a mediační služba

Kde se uplatníte:

 • státní správa, veřejná správa i soukromý sektor na pozicích bezpečnostních specialistů
 • podnikové útvary zajišťující problematiku bezpečnosti firmy
 • právní specialisté ve státní správě v oblasti práva, kriminalistiky a forenzních věd
 • veřejné instituce včetně vlády ČR při realizaci požadavků EU k zabezpečení plynulého, efektivního a bezpečného chodu každého úřadu
 • policisté, hasiči, strážníci, pracovníci bezpečnostních agentur a detektivních služeb
Bc.Mgr.Superbrands

Čemu vás naučíme:

 • základním znalostem trestního práva hmotného a procesního, kriminalistiky, kriminologie a forenzních věd
 • aplikaci potřebných právních předpisů s využitím poznatků oborově příslušných specializovaných oblastí
 • znalostem kriminalistických metod při zajišťování a vyhodnocování stop a vyšetřování trestných činů
 • kriminalistickým technikám (např. daktyloskopie, kriminalistická biologie, trasologie, kriminalistická balistika, písmoznalectví)

Profilové předměty (Bc.)

 • Kriminalistická metodika, taktika a technika
 • Forenzní psychologie
 • Psychologie a sociologie zločinu
 • Teorie bezpečnosti a bezpečnostní politika
 • Soudní lékařství
 • Trestní právo

Profilové předměty (Mgr.)

 • Bezpečnostní management a integrovaný záchranný systém
 • Dokazování v trestním řízení
 • Forenzní identifikace osob a věcí
 • Kriminalistika – teorie a metodologie
 • Počítačová kriminalita a informační bezpečnost
 • Řízená odborná praxe KR

Kde se uplatníte:

 • pozice kriminalisticko-právních specialistů a nižšího managementu
 • právní specialisté ve státní správě, s využitím znalostí z práva, kriminalistiky a forenzních věd
 • oblast bezpečnostní problematiky a soukromé bezpečnostní služby
 • policisté, hasiči, strážníci a pracovníci v bezpečnostních agenturách
Bc.Mgr.Superbrands

Čemu vás naučíme:

 • byznysu a právu
 • aplikaci práva v podnikatelské a obchodní praxi
 • podnikovému managementu
 • specifikům trestního práva ve vztahu k podnikatelské činnosti (hospodářská kriminalita)
 • moderním a novým trendům, které ovlivňují nebo se dotýkají právních aspektů podnikání
 • evropskoprávní dimenzi podnikání

Profilové předměty (Bc.)

 • Business model
 • Právo obchodních korporací
 • Manažerské minimum
 • Řízení podniku
 • Pracovní právo
 • Soukromé právo

Profilové předměty (Mgr.)

 • Controlling
 • Pracovní právo
 • Obchodní závazkové právo
 • Strategické řízení podniku

Kde se uplatníte:

 • manažerské pozice v podnicích a soukromých firmách
 • právní specialisté v bankách, veřejné správě a všude, kde se uplatní široké znalosti z oblasti práva občanského, finančního a trestního
 • tuzemské i zahraniční firmy zabývající se výrobou, obchodem či službami
 • právní odbory obchodních a výrobních firem i organizace poskytující služby
STUDUJTE NAŠI UNIVERZITU
online přihláška

Programs in English

Ph.D.Ph.D.Superbrands

What will you learn?

 • The aim of the doctoral (PhD) program of Finance is to prepare graduates for mastering the general methodology of scientific work and to provide them with specialized knowledge, skills and abilities in the area of financial markets and financial institutions, which should result in their original creative practices and research, as well as regular publication activities. All this shall be reflected in an original and innovative dissertation thesis.
 • Standard period of PhD program is 3 years.

Profile compulsory subjects

 • Theory of Financial Markets and Analysis of FM Stability
 • Financial Institutions and FI Management
 • Quantitative Methods of Financial Analysis
 • Methods of Financial Risks Management
 • Macroeconomic Theory and Analysis
 • Methodology of Science

Elective Subjects

 • Derivative Hedging
 • International Financial Relations
 • Theory and Policy of Insurance
 • Theory of Corporate Finance and Controlling
 • Theory of Public Finance
 • Theory and Performance of Currency Policy
Bc.Superbrands

What will you learn?

 • Skills required for jobs in marketing, media and advertising
 • Modern trends in the area of marketing support and direct marketing
 • Creative writing and audio-visual production in public relations
 • Most frequently used marketing techniques and procedures
 • Effective use of social media in marketing communication

Profile subjects (Bc.)

 • Macroeconomics
 • Marketing
 • Microeconomics
 • Psychology in Marketing Communication
 • Public Relations
 • Sociology

Profile subjects ()

 • CSR Reporting and Media
 • Global Marketing
 • Macroeconomics
 • Media and Culture
 • Microeconomics
 • Sociology of Marketing Communication
 • Psychology of Customer Behaviour

What will your career options be?

 • Marketing, PR and media agencies
 • Corporate departments of marketing, external relations and communication with public
 • Management positions in specialised media and news servers
 • Sales and distribution departments publishing houses
 • Spokesperson in corporations or state administration organisations
Bc.Ing.Superbrands

What will you learn?

 • Domestic and international corporate and business environment
 • Basics of accounting, corporate management, company marketing
 • Domestic and international business
 • Basics of legal and management skills required for your own private business and for launching start-ups
 • Effective work with information and modern presentation software

Profile subjects (Bc.)

 • Business Model
 • Macroeconomics
 • Microeconomics
 • Corporate Management

Profile subjects (Ing.)

 • Financial and Strategic Corporate Management
 • Management Economics
 • Macroeconomics
 • Marketing Corporate Management
 • Microeconomics
 • Controlling

What will your career options be?

 • Management positions in marketing, financial and corporate management
 • Banks, insurance companies, financial and investment sector
 • Business and production companies, organizations providing services, non-profit sector
 • Auditing, accounting companies
 • Domestic and international business
Bc.Mgr.BSBAMBACity University

What will you learn?

 • internationally recognized American degree in cooperation with the City University of Seattle, USA
 • modern study program which effectively prepares you to manage real-life challenges in today´s volatile business world
 • you meet successful professionals from various sectors of industry who are willing to share their experience with you
 • you improve your English (the program is fully in English; in case of combination with your VŠFS program, you can study in Czech and English language together)
 • you increase your professional expertise through chosen specialization in the MBA program
 • you have an exclusive opportunity to spend a part of your studies at one of the City University of Seattle´s locations
 • you can decide to combine the American study program together with the VŠFS program – the unique connection of two study programs that are tailored in such a way in which the students gain the best of each
 • Do you have any questions? Contact us at mba@vsfs.cz

Profile subjects (BSBA, Bc. and BSBA)

 • Business Dynamics                    
 • Managing Organizational Systems and Complexity
 • Business Analytics for Decision Making            
 • Organizational Behavior and Leadership        
 • Artificial Intelligence (AI) Business Applications        
 • Strategic Management

Profile subjects (MBA, Mgr./Ing. and MBA)

 • Leadership, Influence, and Currency of Trust
 • Emerging Issues in Strategic Decision Making
 • Data-Driven Decision Making
 • Financial Reporting and Control
 • Design Thinking for Innovation
 • Global Political Economy

What will your career options be?

 • your own business development
 • middle and senior management positions in any company
 • national and multinational corporations
 • full accreditation of the study program ensures a full recognition of this American degree (student is awarded American diploma and degree; in case of combination of study program with the VŠFS program student is awarded both Czech and American diplomas and degrees)
STUDY OUR UNIVERSITY
online application

školné

školné

Tuition in Academic Year 2024/2025

  Bachelor/CZ Master/CZ Ph.D./CZ Bachelor/EN Master/EN Ph.D./EN
Full-time regular CZK 33,000 CZK 34,000 CZK 39,000 CZK 48,500 CZK 49,500 CZK 52,500
after discount* CZK 31,500     CZK 46,500    
Part-time regular CZK 33,000 CZK 34,000 CZK 39,000 -- -- CZK 52,500
after discount* CZK 31,500          

* Those interested in studying who are entering the first years of bachelor's study programs are granted a tuition fee discount of CZK 3,000 for the first academic year, if the Study Agreement is signed by June 30, 2024.

Contacts

Estonská

Headquarters
University of Finance and Administration
Estonská 500, Praha 10
Tel: (420) 210 088 800, (420) 271 741 597
E-mail: info@vsfs.cz
www.vsfs.cz

map

Vltavská

University library
University of Finance and Administration
Vltavská 12, Praha 5
Tel: (420) 210 088 864
E-mail: knihovna@vsfs.cz
Website
  

map

Karlovy Vary

Study center Karlovy Vary
University of Finance and Administration
T. G. Masaryka 541/3, Karlovy Vary
Tel: (420) 724 681 763, (420) 357 070 081
E-mail: karlovyvary@vsfs.cz
Website

map

Most

Study center Most
University of Finance and Administration
Pionýrů 2806, Most
Tel: (420) 477 070 401
E-mail: most@vsfs.cz
Website
 

map

For more information about the university and admission please visit the university website or you can come to our Information Centre (Estonská 500, Praha 10) or contact us via email or telephone.

Feel free to contact us!

Mgr. Vlasta Ditrichová, (+420) 210 088 844, (+420) 602 678 206, info@vsfs.cz, Jana Novotná, (+420) 210 088 827, (+420) 602 338 222, info@vsfs.cz

Contact us, we will get in touch with you!

field required
field required
field required

* required field