section

Finance

Bc.Ing.Ph.D.
Bakalářské studium
název programu:  Finance
titul:Bc.
jazyk:česky
vzdělávací oblast:Ekonomické obory
fakulta:Fakulta ekonomických studií
Praha: prezenční studium, kombinované studium

Program seznámí studenty se současným stavem a s vývojovými trendy teorie i praxe bankovnictví, finančního investování a podnikových financí. Vedle znalostí obecné peněžní ekonomie a teorie peněz bude absolvent vybaven také specifickými znalostmi o podstatě a fungování širokého spektra nabídky bankovních a investičních služeb a jejich uplatnění na finančních trzích. Získá znalosti fungování měnové a protiinflační politiky, potřebný národohospodářský rozhled a schopnost posuzovat danou problematiku v širších ekonomických a společenských souvislostech.
 

Profilové předměty

 • Bankovnictví
 • Centrální bankovnictví
 • Finanční analýza podniku
 • Finanční a investiční matematika
 • Investiční bankovnictví
 • Komerční bankovnictví
 • Mikroekonomie
 • Makroekonomie
 • Platební styk
 • Podnik a daně
 • Podnikové finance
 • Pojišťovnictví
 • Regulace a dohled nad finančními institucemi
 • Účetnictví
 • Účetnictví ve finančních institucích
 • Veřejné finance

Uplatnění

Společným rysem odborného profilu absolventů tohoto programu je aktivní znalost nejméně jednoho světového jazyka, schopnost reagovat na nové informační technologie a využívat je při získávání dat a informací z nadnárodních i národních bank a dalších finančních institucí. Pro tento účel budou absolventi vybaveni poznatky o funkci bank a finančního investování v globalizující se ekonomice a znalostmi retailových finančních služeb.

Studijní plány

Další informace

Bakalářské studium
Bc.Ing.Ph.D.
bakalářské studium