Skip to main content

Vysoká škola finanční a správní
Praha | Karlovy Vary | Most

Proč studovat s námi?

Nově akreditované studijní programy

Nově akreditované studijní programy

se skvělým uplatněním na pracovním trhu.
Jsme univerzita

Jsme univerzita,

najdete u nás erudované odborníky i špičkové pedagogy z praxe.
Multikulturní prostředí

Multikulturní prostředí

vám zprostředkujeme nejenom na VŠFS, ale i na zahraničních univerzitách.
Nabízíme stipendia

Nabízíme stipendia,

stravování ve školním klubu a odborné praxe u našich partnerů.
Business Superbrands 2021

Univerzita s nejlepší značkou

Vysoká škola finanční a správní (VŠFS) získala prestižní ocenění
Business Superbrands 2021.

Studijní programy v češtině

Aplikovaná informatika  (Bc. + Mgr.)

Dosažený titul: Bc., Mgr.
Studijní forma: prezenční, kombinovaná
Studijní střediska: Praha

Co vás naučíme:

 • řešení projektových a provozních úkolů na pozicích IT specialistů
 • projektování a správě informačních systémů a databází
 • tvorbě internetové aplikace a relační databáze
 • objektově orientovanému programování

Profilové předměty (Bc.)

 • Algoritmy a datové struktury
 • Bezpečnost informací
 • Expertní systémy
 • Objektově orientované programování
 • Počítačová grafika a multimédia
 • Počítačové sítě
 • Principy počítačů
 • Programování
 • Projektování informačních systémů
 • Návrh počítačových her
 • Systémy a modely
 • Úvod do databázových systémů
 • Vývoj internetových a mobilních aplikací

Profilové předměty (Mgr.)

 • Automaty a gramatiky
 • Bezpečnost IS
 • Databázové systémy
 • Dobývání znalostí z databází
 • Manažerské IS
 • Simulace a modelování
 • Softwarové inženýrství
 • Strategie a řízení IS
 • Technologie kryptoměn
 • Výpočetní složitost algoritmů
 • Znalostní inženýrství

Kde se uplatníte:

 • správci sítí a databází, programátoři
 • manažerské pozice v IT bank, pojišťoven, průmyslových a obchodních organizací
 • státní správa a samospráva, poradenské a vývojové firmy
 • soukromé podnikání jako majitelé IT firem
Finance  (Bc. + Ing. + Ph.D.)

Dosažený titul: Bc., Ing., Ph.D.
Studijní forma: prezenční, kombinovaná
Studijní střediska: Praha

Co vás naučíme:

 • vědomostem z investičního a komerčního bankovnictví
 • základům bankovní regulace a dohledu
 • teorii a fungování moderních finančních trhů včetně jejich analýz
 • efektivní komunikaci s klientelou bankovních domů a finančních institucí

Profilové předměty (Bc.)

 • Finanční a investiční matematika
 • Investiční, komerční a centrální bankovnictví
 • Mikroekonomie a Makroekonomie
 • Podnikové finance a daně
 • Pojišťovnictví
 • Regulace a dohled nad finančními institucemi
 • Účetnictví
 • Veřejné finance

Profilové předměty (Ing.)

 • Ekonomika subjektů finančních služeb
 • Finanční investování
 • Finanční řízení podniku
 • Manažerské účetnictví
 • Mikroekonomie a Makroekonomie
 • Moderní bankovnictví
 • Oceňování podniků
 • Právo ve financích a finančních službách
 • Řízení rizik

Kde se uplatníte:

 • specialisté a manažeři bankovního sektoru
 • specialisté finančních oddělení v průmyslu a službách
 • státní správa a samospráva
 • finanční poradenství v komerční a podnikatelské sféře
 • pojišťovací zprostředkovatelé nebo likvidátoři pojistných událostí
Ekonomika a management (Bc. + Ing.)

Dosažený titul: Bc., Ing.
Studijní forma: prezenční, kombinovaná
Studijní střediska: Praha, Karlovy Vary

Co vás naučíme:

 • porozumět podnikovému a podnikatelskému prostředí v tuzemsku i v zahraničí,
 • základům řízení podniku, řízení financí, marketingu firmy,
 • základům řízení obchodu a metodám efektivního vstupu na zahraniční trhy,
 • základům právních a manažerských dovedností nutných pro vlastní soukromé podnikání a rozjezd startupu,
 • efektivně pracovat s informacemi a s trendovými informačními systémy.

Profilové předměty (Bc.)

 • Manažerské minimum
 • Makro, mikroekonomie
 • Řízení podniku
 • Business model

Profilové předměty (Ing.)

 • Finanční a strategické řízení podniku, řízení inovací a změn
 • Manažerská ekonomika
 • Makro, mikroekonomie
 • Marketingové řízení podniku
 • Řízení rizik, Controlling

Kde se uplatníte:

 • manažerské pozice v marketingu, finančním i podnikovém řízení
 • banky, pojišťovny, finanční a investiční sektor
 • obchodní a výrobní firmy, organizace poskytující služby, neziskový sektor
 • auditorské, účetní firmy
 • domácí a zahraniční obchod
Marketingová komunikace  (Bc. + Mgr.)

Dosažený titul: Bc., Mgr.
Studijní forma: prezenční, kombinovaná
Studijní střediska: Praha, Most

Co vás naučíme:

 • dovednostem pro působení v marketingovém, mediálním a reklamním průmyslu
 • moderním trendům v oblasti podpory prodeje, přímého marketingu
 • tvůrčí dovednosti v písemné a audiovizuální tvorbě v public relations
 • nejčastěji užívaným marketingovým technikám a postupům
 • efektivní využití sociálních medií v marketingové komunikaci

Profilové předměty (Bc.)

 • Makroekonomie
 • Marketing
 • Mikroekonomie
 • Psychologie v marketingové komunikaci
 • Public Relations
 • Sociologie

Profilové předměty (Mgr.)

 • CSR reportování a média
 • Globální marketing
 • Makroekonomie
 • Media a kultura
 • Mikroekonomie
 • Sociologie marketingové komunikace
 • Psychologie zákaznického chování

Kde se uplatníte:

 • marketingové, PR a mediální agentury
 • podnikové útvary marketingu, vnějších vztahů a komunikace s veřejností
 • manažerské pozice v odborných médiích a zpravodajských serverech
 • obchodní a distribuční útvary vydavatelských domů
 • tiskoví mluvčí podniků a organizací státní správy
Bezpečnostně právní studia  (Bc. + Mgr.)

Dosažený titul: Bc., Mgr.
Studijní forma: prezenční, kombinovaná
Studijní střediska: Praha, Karlovy Vary, Most

Co vás naučíme:

 • teorii a praxi bezpečnostní problematiky a forenzních disciplín
 • základům trestního a ústavního práva, kriminologie a kriminalistiky
 • efektivnímu využití odborných pramenů a informací z právních systémů
 • znalostem z ekonomických disciplín pro posouzení bezpečnostních jevů v podnikání
 • strategiím ochrany právních statků a ochrany veřejného pořádku v odpovídajícím právním prostředí
 • znalostem vnitrostátního, evropského a mezinárodního práva

Profilové předměty (Bc.)

 • Bezpečnostní studia 1,2
 • Forenzní psychologie
 • Hospodářská kriminalita
 • Kriminalistická dokumentace a technika
 • Ochrana osob, majetku informací a duševního vlastnictví
 • Správní a ústavní soudnictví
 • Teorie práva, trestní právo, ústavní právo a státověda
 • Úvod do kriminalistiky a přírodovědné základy
 • Vybrané problémy kriminologie

Profilové předměty (Mgr.)

 • Aplikované trestní právo
 • Bezpečnostní management a integrovaný záchranný systém
 • Bezpečnostní vědy
 • Dokazování v trestním řízení
 • Kriminalisticko taktické metody
 • Kriminalistika – teorie a metodologie
 • Krizové řízení ve veřejné správě
 • Probační a mediační služba
 • Systém ochrany bezpečnosti ČR
 • Teorie vnitřní bezpečnosti

Kde se uplatníte:

 • státní správa, veřejná správa i soukromý sektor na pozicích bezpečnostních specialistů
 • podnikové útvary zajišťující problematiku bezpečnosti firmy
 • právní specialisté ve státní správě v oblasti práva, kriminalistiky a forenzních věd
 • veřejné instituce včetně vlády ČR při realizaci požadavků EU k zabezpečení plynulého, efektivního a bezpečného chodu každého úřadu,
 • efektivního a bezpečného chodu každého úřadu
 • policisté, hasiči, strážníci, pracovníci bezpečnostních agentur a detektivních služeb
Kriminalistika a forenzní disciplíny  (Bc.)

Dosažený titul: Bc.
Studijní forma: prezenční, kombinovaná
Studijní střediska: Praha, Karlovy Vary

Co vás naučíme:

 • základním znalostem trestního práva hmotného a procesního, kriminalistiky, kriminologie a forenzních věd
 • aplikaci potřebných právních předpisů s využitím poznatků oborově příslušných specializovaných oblastí
 • znalostem kriminalistických metod při zajišťování a vyhodnocování stop a vyšetřování trestných činů
 • kriminalistickým technikám (např. daktyloskopie, kriminalistická biologie, trasologie, kriminalistická balistika, písmoznalectví)

Profilové předměty (Bc.)

 • Dějiny kriminalistiky
 • Forenzní psychologie
 • Psychologie a sociologie zločinu
 • Soudní lékařství
 • Kriminalistická metodika, taktika a technika
 • Teorie bezpečnosti a bezpečnostní management
 • Teorie bezpečnosti a bezpečnostní politika
 • Trestní právo

Kde se uplatníte:

 • pozice kriminalisticko-právních specialistů a nižšího managementu
 • právní specialisté ve státní správě, s využitím znalostí z práva, kriminalistiky a forenzních věd
 • oblast bezpečnostní problematiky a v soukromých bezpečnostních službách
 • policisté, hasiči, strážníci a pracovníci bezpečnostních agentur
Právo v podnikání  (Bc. + Mgr.)

Dosažený titul: Bc., Mgr.
Studijní forma: prezenční, kombinovaná
Studijní střediska: Praha, Karlovy Vary

Co vás naučíme:

 • základy soukromého a veřejného práva i jejich aplikaci v podnikatelské a obchodní praxi
 • specifika trestního práva ve vztahu k podnikatelské činnosti
 • moderním a novým trendům, které ovlivňují nebo se dotýkají právních aspektů podnikání

Profilové předměty (Bc.)

 • Business model
 • Manažerské minimum
 • Pracovní právo
 • Právo obchodních korporací
 • Řízení podniku
 • Soukromé právo

Profilové předměty (Mgr.)

 • Controlling
 • Obchodní závazkové právo
 • Pracovní právo
 • Strategické řízení podniku

Kde se uplatníte:

 • nižší a střední manažerské pozice v podnicích a soukromých firmách
 • právní specialisté v bankách, veřejné správě, kde uplatní široké znalosti
 • z oblasti práva občanského, finančního a trestního
 • tuzemské i zahraniční firmy, zabývající se výrobou, obchodem či službami
 • právní odbory obchodních a výrobních firem i organizace poskytujících služby
Regionální rozvoj a veřejná správa  (Bc. + Ing.)

Dosažený titul: Bc., Ing.
Studijní forma: prezenční, kombinovaná
Studijní střediska: Praha, Most

Co vás naučíme:

 • znalostem z oblasti správního práva
 • orientovat se v problematice regionálního rozvoje
 • základům managementu a ekonomie
 • znalostem z oboru veřejné správy

Profilové předměty (Bc.)

 • Management obcí, měst a regionů
 • Správní právo
 • Regionální rozvoj a regionální politika
 • Veřejné finance
 • Socioekonomická a správní geografie
 • Regionální a municipální ekonomika

Profilové předměty (Ing.)

 • Management obcí, měst a regionů
 • Regionální struktury ČR a Evropy
 • Teorie regionálního rozvoje a regionální politika
 • Teorie veřejné správy
 • Regionální rozvoj a regionální politika
 • Regionální a municipální ekonomika
 • Veřejná ekonomika
 • E-Government

Kde se uplatníte:

 • manažerské a jiné pozice ve státní správě
 • odborné pozice na ministerstvech, krajském či obecním úřadě
 • specialisté v mezinárodních organizacích, orgánech EU
 • specialisté na komunikaci a čerpání dotací v privátním sektoru
 • poradenské a konzultační firmy
online přihláška

Studijní programy v angličtině

Finance  (Ph.D.)

Academic degree: Ph.D.
Form of study: full-time, part-time
Study center: Praha

 • The aim of the doctoral (PhD) program of Finance is to prepare graduates for mastering the general methodology of scientific work and to provide them with specialized knowledge, skills and abilities in the area of financial markets and financial institutions, which should result in their original creative practices and research, as well as regular publication activities. All this shall be reflected in an original and innovative dissertation thesis.
 • Standard period of PhD program is 3 years.

Profile compulsory subjects

 • Theory of Financial Markets and Analysis of FM Stability
 • Financial Institutions and FI Management
 • Quantitative Methods of Financial Analysis
 • Methods of Financial Risks Management
 • Macroeconomic Theory and Analysis
 • Methodology of Science

Elective Subjects

 • Derivative Hedging
 • International Financial Relations
 • Theory and Policy of Insurance
 • Theory of Corporate Finance and Controlling
 • Theory of Public Finance
 • Theory and Performance of Currency Policy
Economics and Management  (Bc. + Ing.)

Academic degree: Bc., Ing.
Form of study: full-time
Study center: Praha

What will you learn?

 • Domestic and international corporate and business environment
 • Basics of accounting, corporate management, company marketing
 • Domestic and international business
 • Basics of legal and management skills required for your own private business and for launching start-ups
 • Effective work with information and modern presentation software

Profile Subjects (Bc.)

 • Business Model
 • Macroeconomics
 • Microeconomics
 • Corporate Management

Profile Subjects (Ing.)

 • Financial and Strategic Corporate Management
 • Management Economics
 • Macroeconomics
 • Marketing Corporate Management
 • Microeconomics
 • Controlling

What will your career options be?

 • Management positions in marketing, financial and corporate management
 • Banks, insurance companies, financial and investment sector
 • Business and production companies, organizations providing services, non-profit sector
 • Auditing, accounting companies
 • Domestic and international business
Marketing Communication  (Bc. + Mgr.)

Academic degree: Bc., Mgr.
Form of study: full-time
Study center: Praha

What will you learn?

 • Skills required for jobs in marketing, media and advertising
 • Modern trends in the area of marketing support and direct marketing
 • Creative writing and audio-visual production in public relations
 • Most frequently used marketing techniques and procedures
 • Effective use of social media in marketing communication

Profile subjects (Bc.)

 • Macroeconomics
 • Marketing
 • Microeconomics
 • Psychology in Marketing Communication
 • Public Relations
 • Sociology

Profile Subjects (Mgr.)

 • CSR Reporting and Media
 • Global Marketing
 • Macroeconomics
 • Media and Culture
 • Microeconomics
 • Sociology of Marketing Communication
 • Psychology of Customer Behaviour

What will your career options be?

 • Marketing, PR and media agencies
 • Corporate departments of marketing, external relations and communication with public
 • Management positions in specialised media and news servers
 • Sales and distribution departments publishing houses
 • Spokesperson in corporations or state administration organisations
online přihláška
Make me Study

Školné pro akademický rok 2021/22

 Bc./ČjMgr./ČjPh.D./ČjBc./AjMgr./AjPh.D./Aj
prezenční studium58 000 Kč60 000 Kč66 000 Kč82 000 Kč82 000 Kč89 000 Kč
kombinované studium55 000 Kč57 000 Kč66 000 Kč--89 000 Kč

Uvedená cena je za akademický rok. Kompletní ceník školného. Pro více informací můžete kontaktovat Informační centrum VŠFS: 210 088 844, 602 678 206, vlasta.ditrichova@vsfs.cz.

Den otevřených dveří

Pro všechny zájemce o studium na naší univerzitě pravidelně připravujeme Dny otevřených dveří.

Ubytování pro studenty

Vysoká škola finanční a správní nabízí svým studentům komfortní a bezpečné ubytování v klidné lokalitě s velmi dobrou dostupností do školy i do centra Prahy.

otevřít video na Youtube
 • Nově zrekonstruované pokoje pro 1 až 4 studenty
 • Bezplatné Wi-Fi, společenská místnost s TV
 • Samoobslužné kuchyně s lednicí a mikrovlnou troubou
 • Ložní prádlo v ceně (včetně jeho výměny)
 • Pravidelný úklid a dezinfekce společných prostor
 • Možnost využití automatické pračky/sušičky
 • Ostraha a recepce 24 hodin denně
 • Možnost zajištění ubytování také v režimu karantény
Více na www.campusvsfs.cz
Ubytujeme tě!

Novinky

Kde nás najdete?

Estonská

Hlavní sídlo univerzity
Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Estonská 500, Praha 10
Tel: 210 088 800, 271 741 597
E-mail: info@vsfs.cz
www.vsfs.cz

Zobrazit na mapě
Vltavská

Univerzitní knihovna
Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Vltavská 12, Praha 5
Tel: 210 088 864
E-mail: knihovna@vsfs.cz
Webové stránky

Zobrazit na mapě
Karlovy Vary

Studijní středisko Karlovy Vary
Vysoká škola finanční a správní, a.s.
T. G. Masaryka 541/3, Karlovy Vary
Tel: 724 681 763, 357 070 081
E-mail: karlovyvary@vsfs.cz
Webové stránky

Zobrazit na mapě
Most

Studijní středisko Most
Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Pionýrů 2806, Most
Tel: 477 070 401
E-mail: most@vsfs.cz
Webové stránky

Zobrazit na mapě

Kontakt

Více informací o studiu a přijímacím řízení najdete na webových stránkách školy. Pro vaše dotazy je také k dispozici Informační centrum VŠFS (Estonská 500, Praha 10). Neváhejte nás kontaktovat!

Mgr. Vlasta Ditrichová, 210 088 844, 602 678 206, vlasta.ditrichova@vsfs.cz
Mgr. Lucia Hupková, 210 088 827, 602 338 222, lucia.hupkova@vsfs.cz

Napište nám, ozveme se vám!

* povinná položka