section

Kriminalistika a forenzní disciplíny

Bc.Mgr.
Bakalářské studium
název programu:  Kriminalistika a forenzní disciplíny
titul:Bc.
jazyk:česky
vzdělávací oblast:Bezpečnostní obory
fakulta:Fakulta právních a správních studií
Praha: prezenční studium, kombinované studium
Karlovy Vary: prezenční studium, kombinované studium

Tříletý bakalářský studijní program Kriminalistika a forenzní disciplíny, zařazený do programu Právní specializace, je konstruován jako program s právním základem, poskytující znalosti a vědomosti z oblasti trestního práva, kriminalistiky, kriminologie a forenzních věd. Cílem studijního programu je vysokoškolská příprava odborníků pro konkrétní profese právně administrativního charakteru, kde je hlavní pracovní náplní aplikace nezbytně potřebných právních předpisů spolu s využitím poznatků oborově příslušných specializovaných oblastí.

Absolvent bakalářského studia tohoto programu disponuje dostatečně hlubokými znalostmi z teoretických základů práva - má základní znalosti ústavního práva. Ovládá znalosti právního minima potřebného pro výkon zaměstnání či povolání, kde jsou tyto znalosti nezbytné. Je komplexně a na odpovídající úrovni obeznámen i s aktuální úpravou příslušných právních odvětví, přičemž důraz je kladen na trestní právo, a dále na ucelené znalosti z teorie a základů praxe kriminalistiky a forenzních disciplín.  Dovede je tvůrčím způsobem aplikovat při objasňování a vyšetřování trestné činnosti. Má znalosti o jevech a příčinách kriminality a sociální patologie, také o jejich prevenci. Má také kromě kvalitních znalostí z trestního práva, potřebné znalosti z kriminologie a kriminalistiky potřebné pro stanovení účinných strategií ochrany veřejného pořádku a prosazování práva.
 

Profilové předměty

 • Dějiny kriminalistiky
 • Forenzní psychologie
 • Kriminalistická metodika
 • Kriminalistická taktika
 • Kriminalistická technika
 • Psychologie a sociologie zločinu
 • Soudní lékařství
 • Teorie bezpečnosti a bezpečnostní management
 • Teorie bezpečnosti a bezpečnostní politika
 • Trestní právo 1
 • Trestní právo 2
 • Úvod do kriminalistiky a přírodovědné základy

Uplatnění

Absolvent bakalářského studijního programu Kriminalistika a forenzní disciplíny bude připraven vykonávat činnost na pozici kriminalisticko právního specialisty na úrovni středního a nižšího managementu v organizaci či instituci. Dokáže se též uplatnit jako právní specialista ve státní správě, kde využije široké znalosti z práva, kriminalistiky a forenzních věd. Všeobecná využitelnost práva v praktickém životě před ním otevírá nejširší možnosti zapojení v pracovním procesu, které nemusí být nevyhnutelně spojeny jen s organizacemi státní správy.

Studijní plány

Další informace

Bakalářské studium
Bc.Mgr.
bakalářské studium