section

Zimní semestr 2020/2021

Ukončení

Za každý semestr získá student osvědčení z přednášek, u kterých má více než 50% účast. Osvědčení se slavnostně předává za účasti zástupců VŠFS na posledním setkání v daném semestru. O přesném termínu a místě budete informováni na výuce a prostřednictvím nástěnky. Pokud dojde k mimořádné změně výuky těsně před termínem výuky, budete informováni telefonicky příp. e-mailem.

Nabízené přednášky

V zimním semestru 2020/2021 se uskuteční tyto přednášky:

HISTORIE (8 vyučovacích hodin)

Československo v 1. pol. 20. století pod vedením PhDr. Daniela Švece, lektora českého jazyka a historika se zaměřením na čs. letce bojující v RAF, období první republiky a letce republiky Československé.

 • Vojáci, legionáři; Boje o Hranice
  První světová válka a naši vojáci na jejích frontách. Zaměříme se na vojáky, kteří pocházeli z armády Rakousko-Uherska. Kteří se přihlásili ve Francii a o jednotkách vzniklých v Itálii. Z nich zmíníme nejvýznamnější legionáře, velitele, vojáky a jejich činy.
  Boje o hranice. Zde nepůjde jen o příhraniční oblasti v Čechách a na Moravě, kde probíhaly spory s německou menšinou, ale také boje o hranice země - Krvavé Těšínsko a válka s Maďarskem.
  Vyjednávání o "naše" území, tedy desítky a stovky hodin, které naši diplomaté obětovali při jednáních s tehdejšími Evropskými mocnostmi při ustanovování a následném hájení územních zisků nové republiky.
 • Firma Tomáše Bati a jeho zaměstnanci
  Dva nejslavnější Baťové. Zde krátce shrneme život a významné okamžiky v životech obou bratří. Významné mezníky v samotné firmě a „baťovská nej". Tedy to, čím Baťa uchvacuje a trochu i dráždí i současné podnikatele v mnoha segmentech ekonomie.
  Letectví ve firmě Baťa. Připomeneme si osudy některých zaměstnanců – významných letců první republiky. Také zmíníme letecký průmysl firmy Baťa, který rozhodně nebyl zanedbatelný nejen v naší republice, ale ani v Evropě.
  Baťova škola práce. Nahlédneme pod pokličku každodenní práce ve firmě. Tedy to, jak tuto práci mohl vnímat jeden z tisíců zaměstnanců firmy Baťa v období první republiky.
  Baťovci z Plzeňského a Karlovarského kraje (budoucí příslušníci RAF). Zde představíme některá jména letců britského Královského letectva, kteří pracovali pro Baťu.

PSYCHOLOGIE (8 vyučovacích hodin)

Pozitivní psychologie a trénink paměti s lektorem a akreditovaným trenérem paměti II. stupně ČSTPMJ Ing. Alešem Procházkou.

 • Psychologie štěstí a duševní pohody
  Jak být moudřejší, silnější, velkorysejší k ostatním, jak mít více disciplíny a jak se lépe vyrovnat s nepřízní a odmítáním. Na základě prací Dr. Martina Saligmana, zakladatele pozitivní psychologie a prof. Mihalye Csikszentmihalyi, autora knihy Flow - o štěstí a smyslu života.
 • Kognitivní trénink pro třetí věk, hrátky s pamětí a mozkový jogging
  V rámci přednášky se seznámíme s novinkami v oboru neurověd. Dále si formou her a příkladů procvičíme pozornost, tvořivost a paměť. Vyzkoušíme cvičení krátkodobé a dlouhodobé paměti. Naučíme se paměťové techniky. Přednáška je vedena v příjemné a uvolněné atmosféře.

MARKETING (8 vyučovacích hodin)

Média a jejich vliv na seniory, přednášku povede doc. Dott. Giuseppe Maiello, Ph.D. et Ph.D. vyučující na VŠFS v Praze Vývoj médií a Politický marketing.

 • Média a vliv Fake news na seniory
  Čtyřhodinová přednáška, kterou vede doc. Dott. Giuseppe Maiello, Ph.D. et Ph.D. nás uvede do světa médií a masových médií. Zaměří se na historický vývoj médií, od prehistorie až k současnosti, ve které světu dominuje internet. Zvláštní pozornost bude věnována dezinformacím, kachnám a čemu se dnes říká Fake news. Přednáška bude ukončena moderovanou debatou s posluchači.
 • Média v době koronaviru
  Jedná se o pokračování přednášky Média a vliv Fake news na seniory ze dne 6. 1.  Jde o přednášku a workshop na velmi aktuální téma, na kterých budou posluchači společně s vyučujícím analyzovat a komentovat mediální výstupy novinářů, politiků a běžných občanů na téma COVID-19.

Přihláška

PDF přihláška, 533 kB

Harmonogram přednášek

Název přednášky Den v týdnu Termín konání
Československo v 1. pol. 20. století středa 4. 11. 2020 a 18. 11. 2020
Pozitivní psychologie a trénink paměti středa 2. 12. 2020 a 16. 12. 2020
Média a jejich vliv na seniory středa     6. 1. 2021 a 13. 1. 2021

 

Podmínky přijetí

Podmínkou přijetí je řádně vyplněná a včas podaná přihláška ke studiu pro daný semestr a zaplacené kurzovné. Vyplněnou přihlášku odevzdejte spolu s platbou do 14. 10. 2020 na pokladnu studijního střediska Vysoké školy finanční a správní Karlovy Vary.

Při úhradě kurzovného bankovním převodem zašlete přihlášku elektronicky na e-mail: jitka.kastankova@vsfs.cz

Úhrada kurzovného pro akademický rok 2020

Cena 3 tematických přednášek, v celkové délce 24 vyučovacích hodin, činí 600 Kč. Při volbě pouhých dvou tematických přednášek v nastavené kombinaci, v celkové délce 16 vyučovacích hodin, cena činí 450 Kč.

Místo konání

Vysoká škola finanční a správní, a. s. – studijní středisko Karlovy Vary
T. G. Masaryka 541/3, Karlovy Vary 360 01
Učebna č. KV 310

on-line mapa

Úhrada kurzovného

Každý účastník je povinen před zahájením provést řádnou úhradu. Bez předchozí úhrady nebude účastníkovi umožněna účast na kurzu.

Způsoby úhrady jsou:

 1. Hotově - na pokladně Vysoké školy finanční a správní, a. s., studijní středisko Karlovy Vary, T. G. Masaryka 541/3, 360 01, panu Bc. Radkovi Trousilovi
  Otevírací hodiny pokladny:
  PO-PÁ 9:00 – 11:00 hodin, 13:00 – 15:00 hodin.
  V případě hotovostní platby účastník obdrží na požádání zjednodušený daňový doklad.

 2. Bankovním převodem – na účet č. 500233003/0300, variabilní symbol je 5366. Ve zprávě pro příjemce prosím uveďte celé jméno účastníka kurzu. Daňový doklad – faktura bude vystavena klientům po úhradě kurzu a zaslána e-mailem, popř. osobně předána na kurzu.

Kontaktní osoba

Ing. Jitka Kaštánková
e-mail: jitka.kastankova@vsfs.cz
tel: +420 724 130 028,  255 785 726

Archiv

Letní semestr 2019/2020

Zimní semestr 2019/2020