section

  

 

Vnitřní a vnější periferie v regionálním rozvoji Česka – od genetické determinace k územní kohezi

Název projektu v anglickém jazyce: Internal and external peripheries in the regional development of the Czech Republic – from genetic determination to territorial cohesion

 

PID: TL03000527
Doba řešení: 05/2020–04/2023
Hlavní příjemce: Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Řešitel: prof. RNDr. René Wokoun, CSc.

Další uchazeč projektu: Masarykova univerzita
Další řešitel: doc. RNDr. Milan Jeřábek Ph.D.
Další uchazeč projektu: Západočeská univerzita v Plzni
Další řešitel: doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil Ph.D.
Další uchazeč projektu: Univerzita Palackého v Olomouci
Další řešitel: doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba Ph.D.

Řešitelský tým VŠFS:

Wokoun, René; Zich, František; Mates, Pavel; Čechák, Petr; Khendriche Trhlínová, Zuzana; Šašek, Miloslav (DPP); Novotný, Lukáš (DPP); Krejčová, Nikola (DPP)