section

Registrace do vzdělávacího programu Malé regionální partnerství

Pokud se chcete zúčastnit vzdělávacích modulů, vyplňte následující formulář. Po zpracování registrace Vám bude na zadaný e-mail zasláno heslo pro přihlášení do elearningu.

Veškeré údaje se vztahují k datu vyplňování registrace resp. vstupu do projektu.
 

Osobní údaje
formát dd.mm.rrrr
Místo trvalého pobytu
v případě evidence na úřadu práce uveďte sídlo pobočky (např. Most, Chomutov)
Kontakt
Vlastní děti do 15 let věku při vstupu do projektu
Zařazení do cílových skupin při vstupu do projektu
rodič dítěte do 15 let věku
žena ve věku 18 až 25 let
žena ve věku 55 až 64 let
osoba na rodičovské dovolené
žena ohrožená výpovědí (pracovní poměr na dobu neurčitou, nebo ve výpovědní lhůtě)
žena v evidenci úřadu práce déle jak 5 měsíců
můžete patřit do více skupin, příp. do žádné
Obecná charakteristika
nejvyšší dosažené vzdělání
Znevýhodnění
migrant; původem cizinec; menšina (včetně marginalizovaných společenství jako jsou Romové)
osoba se zdravotním postižením
osoba s jiným znevýhodněním
můžete patřit do více skupin, příp. do žádné; citlivý údaj - můžete odmítnout poskytnutí
jsem osoba bez přístřeší nebo osoba vyloučená z přístupu k bydlení
žiji v domácnosti, jejíž žádný člen není zaměstnaný
žijí v domácnosti, jejíž žádný člen není zaměstnaný a jejímiž členy jsou i vyživované děti
žiji v domácnosti, mezi jejímiž členy jsou pouze jedna dospělá osoba a vyživované děti
můžete patřit do více skupin, příp. do žádné
Ekonomická charakteristika
v případě souběhu uveďte převažující charakteristiku
Vyplňují pouze osoby zaměstnané a OSVČ. V případě souběhu uveďte převažující sektor
jsem zaměstnanec: ministerstva, ústředního správního úřadu, některého z ostatních správních úřadů nebo územních samosprávných celků, který nevykonává výhradně pomocné, servisní nebo manuální práce (tzv. obslužné činnosti) nebo který neřídí pouze výkon takových prací
Kraj kde jako zaměstnanec pracujete z více než 50 % nebo jako OSVČ máte sídlo podnikání nebo jako student z více než 50 % studujete

povinné položky jsou vyznačeny tučně