section

Klub Diamant

Klub Diamant vznikl jako sdružení úspěšných absolventů, kteří se rozhodli po skončení studia nadále podporovat svou univerzitu a udržet tak kontakt s jejím vedením. Slouží jako platforma pro setkávání se zajímavými osobnostmi ze společenského, podnikatelského a politického života. Svým členům tak přináší, kromě příjemně stráveného času, i nová přátelství či obchodní kontakty.
 

Klub Diamant

Výhody pro členy klubu Diamant

  • Úzká vazba a možnost spolupráce s VŠFS
  • Navázání nových kontaktů
  • Účast na netradičních akcích a seminářích
  • Možnost setkání se zajímavými hosty
  • Spolupráce při vyhledávání budoucích spolupracovníků z řad absolventů
  • Nabídka produktů školy (vnější kurzy, vnitřní kurzy, kurzy podle zjištěných potřeb) s možností slevy
  • Možnost ovlivnění fungování klubu


Klub Diamant

Podmínky členství

Do klubu Diamant mohou vstoupit absolventi bakalářských, navazujících magisterských, doktorských studijních programů a programů MBA realizovaných VŠFS, kteří si chtějí nadále udržet úzkou vazbu se svojí alma mater. Podmínkou je úhrada členského příspěvku do Fondu Diamant. Čestnými členy klubu Diamant mohou být také osobnosti dlouhodobě podporující činnost klubu Diamant či VŠFS.

Registrace

V případě zájmu o členství, nebo získání více informací nás, prosím, kontaktujte na e-mailu: tajemnik@klubdiamant.cz.