section

Studijní střediska

Vysoká škola finanční a správní nikdy nepodceňovala význam a potřebu regionálního vzdělávání. Od svého vzniku v roce 1999 usilovala o svoje rozšíření mimo Prahu.

Již v počátcích tak vzniklo studijní středisko v Mostě, které dodnes úspěšně pokračuje a v současnosti zde studuje kolem 500 studentů, z toho polovina v prezenční formě studia.

Od září 2016 má VŠFS svojí pobočku i v Karlových Varech, budova je v centru města, na třídě T. G. Masaryka. Jako jediná vysoká škola v Karlovarském kraji nabízíme rovněž studijní programy v navazujícím magisterském studiu v prezenční i kombinované formě studia.

Vedle výuky realizuje univerzita ve svých studijních střediscích celou řadu projektů směřujících k rozvoji regionů. Za všechny můžeme jmenovat např. Univerzitu 3. věku.