section

zimní semestr 2019/2020

Ukončení

Účastník získá osvědčení po absolvování jednotlivých přednášek, u kterých má více než 50% účast. Osvědčení je slavnostně předáváno za účasti zástupců VŠFS a dalších pozvaných hostů.

Nabízené přednášky

V zimním semestru 2019/2020 budou otevřeny tyto tematické přednášky:

PSYCHOLOGIE (12 vyučovacích hodin)

Mezigenerační komunikace a konflikty mezi generacemi pod vedením Radima Žáčka, externího lektora VŠFS.

Motivace v našich životech s akreditovaným trenérem paměti II. stupně ČSTPMJ, koučem a mentorem Ing. Alešem Procházkou. 

EVROPSKÁ UNIE  (12 vyučovacích hodin)

Letem světem EU pod vedením koordinátora projektu EUROPE DIRECT, Ing. Matěje Brůny.

Státy Evropské unie – Francie pod vedením Mgr. Denisy Chopard Pištorové, která působila na Université de Strasbourg a je vášnivou cestovatelkou a odborníci na gastronomii.

Přihláška

PDF Přihláška, 588 kB

Harmonogram přednášek

Název přednášky Den v týdnu Termín konání

Mezigenerační komunikace

Motivace v našich životech

středa

15. 1. 2020 (13:30 - 17:00)

2. 10. 2019 a 8. 1. 2020 (13:30 17:00)

Státy Evropské unie – Francie

Motivace v našich životech

Letem světem EU

středa

6. 11. 2019 (13:30 - 15:15)

6. 11. 2019 (15:15 - 17:00)

4. 12. 2019, 11. 12. 2019 (13:30 - 17:00)

Podmínky přijetí

Podmínkou přijetí je řádně vyplněná a včas podaná přihláška ke studiu pro daný semestr a zaplacené kurzovné. Vyplněnou přihlášku odevzdejte spolu s platbou do 10. 9.2019 na pokladnu studijního střediska Vysoké školy finanční a správní Karlovy Vary. Při úhradě kurzovného bankovním převodem zašlete přihlášku elektronicky na e-mail: martina.linhartova@vsfs.cz

Úhrada kurzovného pro akademický rok 2019/2020

Cena 4 tematických přednášek, v celkové délce 24 vyučovacích hodin, činí 600 Kč. Při volbě pouhých dvou tematických přednášek v nastavené kombinaci, v celkové délce 16 vyučovacích hodin, cena činí 450 Kč.

Místo konání

Vysoká škola finanční a správní, a. s. – studijní středisko Karlovy Vary
T. G. Masaryka 541/3, Karlovy Vary 360 01
Učebna č. KV 310

on-line mapa

Úhrada kurzovného

Každý účastník je povinen před zahájením provést řádnou úhradu. Bez předchozí úhrady nebude účastníkovi umožněna účast na kurzu.

Způsoby úhrady jsou:

  1. Hotově - na pokladně Vysoké školy finanční a správní, a. s., studijní středisko Karlovy Vary, T. G. Masaryka 541/3, 360 01, panu Bc. Radkovi Trousilovi
    Otevírací hodiny pokladny:
    PO-PÁ 9:00 – 11:00 hodin, 13:00 – 15:00hodin.
    V případě hotovostní platby účastník obdrží na požádání zjednodušený daňový doklad.
  2. Bankovním převodem – na účet č. 500233003/0300, variabilní symbol je 5366. Ve zprávě pro příjemce prosím uveďte celé jméno účastníka kurzu.  Daňový doklad – faktura bude vystavena klientům po úhradě kurzu a zaslána e-mailem, popř. osobně předána na kurzu.

Kontaktní osoba

Mgr. Martina Linhartová
e-mail: martina.linhartova@vsfs.cz
tel: +420 255 785 726