section

Programy celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů

Tyto programy jsou uskutečňovány v rámci akreditovaných studijních programů, podle § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, Řádu celoživotního vzdělávání a Studijního a zkušebního řádu VŠFS. O absolvování programu vydá VŠFS jeho účastníkům osvědčení.

Úspěšní absolventi vybraného programu mají možnost přestoupit/pokračovat v řádném studiu druhého ročníku odpovídajícího studijního programu/oboru a mohou získané kredity uplatnit pro uznání předmětů v rámci akreditovaného studijního programu.

 

Programy celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných bakalářských studijních programů

Programy celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných navazujících magisterských studijních programů