section

Programy celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů

Programy jsou uskutečňovány v rámci akreditovaných studijních programů, podle § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, Řádu celoživotního vzdělávání a Studijního a zkušebního řádu VŠFS. O absolvování programu vydá VŠFS jeho účastníkům osvědčení.

Účastníci programu mají možnost přestoupit/pokračovat v řádném studiu daného oboru a mohou získané kredity uplatnit pro uznání předmětů v rámci akreditovaných studijních programů.

Bakalářské programy v českém jazyce

Bakalářské programy v anglickém jazyce

Navazující magisterské programy v českém jazyce

Navazující magisterské programy v anglickém jazyce