section

Programy celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů

Tyto programy jsou uskutečňovány v rámci akreditovaných studijních programů, podle § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, Řádu celoživotního vzdělávání a Studijního a zkušebního řádu VŠFS. O absolvování programu vydá VŠFS jeho účastníkům osvědčení.

Celoživotního vzdělávání je perspektivní, flexibilní a efektivní:

  • Zájemci mohou pokračovat ve studiu zvoleného studijního programu a získat vysokoškolské vzdělání anebo zvolenou rekvalifikaci pro nové/dosavadní zaměstnání
  • Na výběr jsou flexibilní formy vzdělávání: prezenční nebo kombinované, nejen v Praze, ale i Karlových Varech nebo Mostě
  • Vybrané znalosti a dovedností absolventi získají během jednoho akademického roku
  • Náklady na rekvalifikaci může uchazečům uhradit úřad práce

 

Programy celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných bakalářských studijních programů

Programy celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných navazujících magisterských studijních programů