section

Projekt COEUR

Competence in EuroPreneurship (COEUR)

oficiální stránky projektu: www.coeur-module.eu

VŠFS byla zapojena do projektu COEUR (Competence in EuroPreneurship) – Business Creativity Module společně s dalšími partnerskými institucemi z Německa (Mainz), Francie (Dijon), Skotska (Aberdeen), Polska (Wroclaw) a Portugalska (Lisabon).

Cílem tohoto projektu je rozšíření COEUR - BCM myšlenek na další partnerské univerzity za účelem uskutečnění nových evropských COEUR – BCM sítí pro posílení ideí v oblasti European EuroPreneurship.

Ve dnech 8. – 13. září 2008 se konal „5th Idea Generation Workshop“ tentokrát pořádaný v Burgundy ve Francii za účasti všech 6 partnerských univerzit.
Za VŠFS se této konference/workshopu účastnil Howard Hunt společně se čtyřmi studenty VŠFS.

Dne 11. dubna 2008 se vysílala virtuální konference BCM Onlive z Bruselu.
Za VŠFS se konference účastnil Howard Hunt, který zde prezentoval svoje zkušenosti s výukou BCM.

Ve dnech 17. – 22. září 2007 se konal další, „4th COEUR Idea Generation Workshop“ pořádaný v Lisabonu, Portugalsku, za účasti všech partnerů včetně VŠFS.
Za VŠFS se této konference/workshopu účastnil Howard Hunt společně se třemi studenty VŠFS.