section

IP projekt

IP „Corporate Social Responsibility, opportunity or necessity?“

VŠFS je od roku 2010 jednou z 6ti partnerských univerzit účastnících se mezinárodního intenzivního programu (IP)* v rámci Programu Celoživotního učení – ERASMUS s názvem „Corporate Social Responsibility, opportunity or necessity?“ (Společenská odpovědnost firem).

Partnery jsou HZ Univerzity of Applied Science, Nizozemí (koordinátor programu), IPAC Annecy, Francie, University of Gloucestershire, Velká Británie, Anadolu University, Turecko a Gea College of Entrepreneurship, Slovinsko.

  • Ve dnech 6. – 12. dubna 2013 se konal 4. ročník Intenzivního Programu ve španělském Alicante na téma „Corporate Social Responsibility”. Intenzivního Programu se zúčastnilo také 7 studentů z VŠFS v doprovodu Ing. Miloše Krejčího. Dalšími partnery pro tento rok byly HZ Univerzity of Applied Science, IPAC Annency a University of Gloucestershire. Všichni účastníci celý týden spolupracovali v mezinárodních týmech kolegů z různých univerzit, učili se týmové spolupráci a získali nenahraditelné zkušenosti pro svoji budoucí kariéru.
  • Naši studenti se vrátili z dvoutýdenního Erasmus Intenzivního Programu pořádaného letos ve španělském Alicante od 16. – 27. dubna 2012. Dalších 42 studentů ze šesti Univerzit (Turecko, Slovinsko, Česká Republika, Francie, Nizozemsko a Velká Británie) se účastnilo  IP projektu na téma Společenská Odpovědnost Firem (CSR), pracovali v mezinárodních týmech, společně prezentovali své výsledky, zažili mezinároní teamwork, spolupráci i komunikaci… Celkově vysoká úroveň projektu pomohla studentům v jejich „internacionalizaci“ a může být dobrým krokem k jejich dalšímu mezinárodnímu studiu a po té pracovní kariéře.
  • Ve dnech 11. – 22. dubna 2011 se konal druhý ročník IP projektu, ale tentokrát v Praze na VŠFS. Celkem se ho účastnitnilo 42 studentů ze všech partnerských univerzit včetně VŠFS studentů, přednášeli zahraniční lektoři a učitelé VŠFS. Celý program je doplněn exkurzemi v podnicích a kulturními aktivitami.
  • Ve dnech 12. – 23. dubna 2010 se konal první ročník intenzivního programu vyučovaného v anglickém jazyce v Annecy ve Francii. Intenzivního programu se účastnilo za VŠFS 7 studentů bakalářského stupně oboru ŘPPF a přednášeli Ing. Pavla Břečková Ph.D. a Ing. Karel Havlíček, Ph.D. MBA

 

Cílem vzdělávacího programu je posílení „evropského pohledu“ na věc na základě účasti v programu s mezinárodní skladbou studentů i lektorů na zmiňované téma (CSR). Díky programu studenti získají praktické mezinárodní zkušenosti a zvýší v budoucnu svůj profesionální přístup v mezinárodním obchodě včetně nového pohledu s ohledem na CSR.

*Intenzivní programy jsou projekty krátkého studijního programu, kterého se účastní domácí i zahraniční studenti a učitelé.