section
Nové znění pokynů pro studenty při vstupu do budov VŠFS na zkoušky on-site včetně SZZ

Nové znění pokynů pro studenty při vstupu do budov VŠFS na zkoušky on-site včetně SZZ

27.05.2021

Nové znění pokynů pro studenty při vstupu do budov VŠFS na zkoušky on-site včetně SZZ

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. 5. 2021 upravuje Vysoká škola finanční a správní, a.s. (dále jen VŠFS) podmínky pro vstup do budov univerzity. 

Student bude vpuštěn do objektů univerzity za účelem skládání zkoušky (vč. státní závěrečné zkoušky), pokud při vstupu předloží:

 1. potvrzení o negativním výsledku RT-PCR testu nebo profesionálně provedeného POC antigenního testu na přítomnost viru SARS-COV-2, který nesmí být starší 72 hodin nebo,
   
 2. potvrzení o prodělání onemocnění COVID-19 s tím, že již uplynula doba izolace, neprojevují se žádné příznaky onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního RT-PCR testu nebo POC antigenního testu neuplynulo více než 180 dní nebo,
   
 3. potvrzení o aplikaci očkovací dávky proti nemoci COVID-19
 • v případě dvoudávkového schématu s tím, že od aplikace první dávky očkovací látky uplynulo více než 22 dní, ale méně než 90 dní a po aplikaci druhé dávky neuplynulo více než 9 měsíců,
   
 • v případě jednodávkového schématu s tím, že od aplikace dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců.

VŠFS i nadále umožňuje studentům při vstupu do budov provést samotestování, které si student může zamluvit alespoň s denním předstihem mailem na adrese zuzana.balzankova@vsfs.cz. Univerzita zajistila antigenní testy na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, které jsou povoleny Ministerstvem zdravotnictví ČR a jsou určeny pro použití laickou osobou. Testovací sada je zpoplatněna 200 Kč za kus. Studentovi, kterému vyjde u samotestování pozitivní výsledek preventivního antigenního testu je povinen bezodkladně opustit prostory vysoké školy a telefonicky či jiným vzdáleným způsobem kontaktovat svého praktického lékaře, který určí další postup. 

Děkujeme vám za spolupráci a přejeme hodně úspěchů ve zkouškovém období.

Bohuslava Šenkýřová
rektorka a předsedkyně představenstva