section

Zkoušky podle zákona č. 170/2018 sb., o distribuci pojištění a zajištění

Vysoká škola finanční a správní získala dne 14. 6. 2019 od České národní banky akreditaci zkoušek a následného vzdělávání, a to podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.

1. 12. 2018 vstoupil v účinnost zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, který, mimo jiné, klade zákonné povinnosti pro dotčené osoby, a to v rámci prokázání odborné způsobilosti, kterou lze prokázat osvědčením o úspěšném složení odborné zkoušky. Svou odbornou způsobilost pak každá osoba každoročně prohlubuje v rámci následného vzdělávání.

Podle zákona je možné vykonat zkoušky v 5 skupinách odbornosti:

  • distribuce životního pojištění
  • distribuce pojištění motorových vozidel
  • distribuce neživotního občanského pojištění
  • distribuce neživotního pojištění podnikatelů
  • distribuce pojištění velkých pojistných rizik

Jednotlivé distribuce neživotních pojištění lze u zkoušky také kombinovat společně s životním pojištěním. Zároveň také platí, že bude-li účastník skládat zkoušku v kategorii vyšší, bude v ní zahrnuta odbornost zkoušky v kategorii nižší.

Pro koho je zkouška určena?

Pro všechny pojišťovací zprostředkovatele, vázané zástupce a samostatné zprostředkovatele.

Nabídka jednotlivých typů zkoušek

Typ zkoušky     Cena bez DPH 21 %
Životní pojištění připravujeme
Pojištění motorových vozidel připravujeme
Neživotní občanské pojištění připravujeme
Neživotní pojištění podnikatelů připravujeme
Pojištění velkých pojistných rizik připravujeme
Životní pojištění a Pojištění motorových vozidel připravujeme
Životní pojištění a Neživotní občanské pojištění připravujeme
Životní pojištění a Neživotní pojištění podnikatelů připravujeme
Životní pojištění a Pojištění velkých pojistných rizik připravujeme

Zveřejnění zkouškových otázek k odborným zkouškám dle § 58 ZDPS je možné očekávat nejdříve ve 3. čtvrtletí roku 2019. Po jejich zveřejnění bude otevřeno přihlašování k odborným zkouškám.

Jak Vám pomůžeme s přípravou na zkoušku?

Připravujeme pro Vás on-line přípravný kurz k odborným zkouškám a zároveň pro Vás budou před zkouškou k dispozici on-line testy nanečisto.

Zákony a předpisy, které upravují povinnosti prokazování odbornosti a zkoušky:

Zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.

Vyhláška č. 195/2018 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci pojištění.

Do kdy bych měl/a zkoušku absolvovat?

Účinnost zákona k 1. 12. 2018 stanovuje lhůtu pro prokázání odborných znalostí a dovedností, pro všechny povinné osoby, k vykonání odborné zkoušky v délce 24 měsíců, tj. do 1. 12. 2020.

Místo konání zkoušek:

Prostory VŠFS (Praha, Most, Karlovy Vary) a celá ČR dle přání klienta.


Připravili jsme pro Vás e-learningové kurzy, které Vám pomohou získat a prohloubit si potřebné informace v oblasti distribuce pojištění a splnit tak podmínky pro prokázání odbornosti v přechodném období.

TIP: Absolvujte u nás e-learningový kurz a získejte zvýhodněnou cenu pro plánovanou odbornou zkoušku dle zákona č. 170/2018 Sb.

celkem: 9
<< předchozí
  1      2   
další >>
 

Neživotní občanské pojištění

Termín: -

Odborná zkouška pro distribuci neživotního pojištění, s výjimkou činností uvedených v § 2 písm. o) bodě 4 nebo 5, dle § 57 písm. c) zákona

Neživotní pojištění podnikatelů

Termín: -

Odborná zkouška pro distribuci neživotního pojištění týkajícího se podnikatelské činnosti zákazníka, s výjimkou činností uvedených v § 2 písm. o) bodě 5, dle § 57 písm. d) zákona

Pojištění motorových vozidel

Termín: -

Odborná zkouška pro distribuci pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, včetně připojištění úrazu, dle § 57 písm. b)

Pojištění velkých pojistných rizik

Termín: -

Odborná zkouška pro distribuci pojištění velkých pojistných rizik, dle § 57 písm. e) zákona

Životní pojištění

Termín: -

Odborná zkouška pro distribuci životního pojištění dle § 57 písm. a)

celkem: 9
<< předchozí
  1      2   
další >>