section

Zprávy

Nové číslo časopisu Xadonia 11 / 2006

10.11.2006

stáhnout časopis Xadonia ve formátu PDF

Právě vyšlo nové číslo Xadonie (11 / 2006), které zdarma získáte na těchto místech:
· VŠFS - Vltavská 12, Praha 5
· VŠFS - Estonská 500, Praha 10
· VŠFS - Studijní středisko Most
· VŠFS - Studijní středisko Kladno

Nestihli jste si časopis včas vyzvednout? Nevadí. Máte možnost si ho stáhnout ve formátu PDF.

Absolventi - žádejte zasílání informací

03.11.2006

S absolventy chce být škola v kontaktu i po promoci. Můžete dostávat informace, pozvánky na akce, zprostředkovávat si setkávání nebo různé formy spolupráce. K tomu potřebujeme znát Vaše názory a přání a dostat kontaktní adresu. Vyplňte prosíme dotazník ankety pro budoucí i současné absolventy. Najdete jej na adrese: http://www.vsfs.cz/absolventi/index.phpid=anketa a po vyplnění odešlete na adresu e-mail:absolventi@vsfs.cz A nezapomeňte to sdělit také kolegyním a kolegům.

Studenti, svět čeká na vás

16.10.2006

Národní agentura Socrates vyhlásila druhou Výzvu k předkládání žádostí v rámci programu FM EHP/Norska Fondu pro podporu spolupráce škol. Konečný termín odevzdávání žádostí byl stanoven na 1.11.2006. Učitelé a administrativní pracovníci však mohou své žádosti odevzdávat v průběhu celého roku, vždy minimálně 6 týdnů před zahájením plánovaného pobytu. Na adrese http://web.socrates.cz/default.aspsekce=1&podsekce=282 najdete ke stažení žádosti, manuály k jejich vyplnění a novou Příručku pro žadatele. Více informací: oddělení zahraničních vztahů VŠFS.

Přednáška o kurzovém mechanismu ERM

16.10.2006

Zveme vás na diskusní seminář s přednáškou Doc. Ing. Luboše Komárka, PhD., poradce vrchního ředitele ČNB na téma: Účast ČR v kurzovém mechanismu ERM II - načasování, předpoklady, důsledky. Uskuteční se v úterý 24. 10. 2006 od 17.30 hod., Estonská 500, místnost č. 306. Seminář je uspořádán v rámci řešení grantového projektu GA ČR 402/06/1370 Vstup ČR do eurozóny, který byl VŠFS přidělen na léta 2006-07. Zve vás Doc. Ing. Mojmír Helísek, CSc., řešitel projektu a Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., prorektor pro vědu a výzkum.

Otevření 9. běhu programu MBA

12.10.2006

Otevření 9. běhu programu MBAV pátek 6.října 2006 jsme za účasti p. Davida Griffina, děkana pro pedagogickou činnost City University ve střední Evropě, slavnostně otevřeli 9. běh MBA studia, které VŠFS realizuje ve spolupráci s americkou City University, Washington. Tento běh s 26 studenty prolomil stávající rekord v počtu studentů v MBA programu.celá zpráva ... 

  • celá zpráva •

2/10
2007
2006
2005