section

Zprávy

Projekt "RLZ drobných a malých podniků regionu"

19.12.2006

workshop 22. února 2006Projekt, který oficiálně zahájil své řešení v lednu 2006, potrvá až do prosince 2007. V centru zájmu řešitelů jsou malé a drobné podniky, které by měly a mohly sehrát úlohu hlavního hybatele inovací, zaměstnanosti i sociální a místní integrace v regionu Most. Tento region vykazuje v rámci ČR nejvyšší úroveň nezaměstnanosti.
Strategickým cílem projektu je přispět ke zvýšení kvalifikace pracovní síly v malých a především drobných podnicích regionu.
celá zpráva ... 

  • celá zpráva •

Cena prof. Františka Vencovského

18.12.2006

prof. František VencovskýRektorka Vysoké školy finanční a správní Bohuslava Šenkýřová vyhlašuje soutěž pro talentované ekonomy do 35 let, spojenou s udělením ceny prof. Františka Vencovského, na téma: "Nové výzvy pro ekonomii v globalizujícím se světě".
Vítěz soutěže získá odměnu ve výši 200 000 Kč, ostatní finalisté získají věcné ceny. Vyhodnocení soutěže proběhne na mezinárodní vědecké konferenci, kde vystoupí řada významných předních ekonomů a finalisté soutěže.
Podrobné informace o soutěži na adrese www.vsfs.cz/cena

prof. František Vencovský  • více o soutěži •

Přijďte na ples!

11.12.2006

Rektorát školy zve všechny studenty, absolventy, zaměstnance a příznivce na reprezentační ples. Na pražském Žofíně vás čeká v sobotu 13. ledna bohatý program ve třech sálech. Ve Velkém sále od 19.00 do 24.00 hodin účinkují: Septet Plus D. Karase, taneční skupina RAK, Těžkej Pokondr. Během programu budou dekorováni aktivní přátelé z dětských domovů. V přísálí proběhne soutěž ve vázání kravat a motýlků pod taktovkou butiku Magic Helena. V přízemí hraje v Malém sále orchestr J. Váchy a po dekorování studentů Bankovní akademie uzavře program diskotéka J. Linky. Pro vyznavače jiných žánrů bude hrát až do 0,45 h. v Rytířském sále (v suterénu) Star Club Z. Vašátka a cimbálovka J. Šmukaře.

Kurzové konvergenční kritéria při vstupu do eurozóny

28.11.2006

VŠFS vás zve na seminář s přednáškou doc. Ing. M. Helíska, CSc., doc. Ing. S. Šarocha, Ph.D., Ing. E. Kaňkové, Ph.D. a Ing. M. Pazoura na téma: Problémy kurzového konvergenčního kritéria při vstupu ČR do eurozóny. Uskuteční se ve středu 6. 12. 2006 od 17.00 hod., Estonská 500, místnost č. 306. Seminář je uspořádán v rámci řešení grantového projektu GA ČR 402/06/1370 Vstup ČR do eurozóny, který byl VŠFS přidělen na léta 2006-07. Zve vás Doc. Ing. Mojmír Helísek, CSc., řešitel projektu a Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., prorektor pro vědu a výzkum.

Meeting of Young Economists

14.11.2006

Pořadatelé již XII. ročníku evropsky proslulého Jarního setkání mladých ekonomů (Spring Meeting of Young Economists - SMYE) vás zvou na jednání do Hamburku. Meeting pořádá Universität Hamburg, oddělení ekonomických a společenských věd, ve dnech 25. do 2. května 2007. Více informací najdete na www.wiso.uni-hamburg.de/SMYE, dotazy můžete adresovat na smye@wiso.uni-hamburg.de.

1/10
2007
2006
2005