section

Zprávy

PLES VŠFS

22.11.2005

Přijďte v sobotu 14. ledna na ples VŠFS! Začíná v 19.00 hodin v Paláci Žofín. K tanci a poslechu hraje orchestr Jindřicha Váchy a k dobré zábavě přispěje bohatý program: vystoupení QueenMania (Freddie Mercury revival), módní přehlídka, barmanská show, taneční kreace studujících kolegů a v malém sále diskotéka.
Vstupenky si můžete zakoupit na studijních odděleních.

Nový studijní obor: Marketingová komunikace

14.11.2005

Akreditační komise MŠMT ČR schválila na říjnovém zasedání rozšíření bakalářských studijních oborů VŠFS o Marketingovou komunikaci. Tříleté studim má prezenční i kombinovanou formu. Absolventi najdou uplatnění v různých specializovaných útvarech podniků, institucí i v komunikačních agenturách, ve vydavatelstvích tisku a u provozovatelů elektronických médií.

Stipendia na studium angličtiny v Británii

14.11.2005

Richard Language College, jedna z kvalitních jazykových škol ve Velké Británii, nabízí každoročně 30 stipendií na studium anglického jazyka ve Velké Británii - studenti nehradí poplatky za výuku, pouze studijní materiály, ubytování a dopravu.

PDF více informací, 35 kB

Nový titul nakladatelství EUPRESS

10.11.2005

Územní samospráva a její organizace

Právě vyšla publikace Územní samospráva a její organizace Vladimíra Novotného.

Publikace stručně nastiňuje historický vývoj územní samosprávy. Důležitou problematikou jsou právní předpisy samosprávy, kde je věnována speciální pozornost úpravě právních předpisů obcí a krajů...více informací ...

  • více informací •

Teoretický seminář v listopadu

02.11.2005

Teoretický seminář ekonomie produktivní spotřeby a sociální investování bude mít v listopadu následující témata:
7.11. Media: Pupeční Šňůra k informační společnosti, nebo nástroj masové manipulace
14.11. Uplatnění metody úplného výčtu ke zpracování Katalogu investičních příležitostí ČR
21.11. Spotřebitelské úvěry a chování obyvatelstva: Příležitost, nebo hrozba

  • více informací •

2/10
2006
2005
2004