section

Zprávy

Vyhodnocení přijímacího řízení 2004/2005

13.12.2004

Vyhodnocení přijímacího řízení pro bakalářské studium a pro magisterské studium

Právní změna sídla VŠFS

08.12.2004

S účinností od 11.12. 2004 dochází k právní změně sídla Vysoké školy finanční a správní, o.p.s.
Nová adresa: Estonská 500, Praha 10, 101 00.

Udělení grantu Grantové agentury ČR

06.12.2004

Po grantu "Efektivnost investování do lidského kapitálu", jehož řešitelem je Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. od roku 2003, uspěla s grantovým projektem "Teoretická a metodologická východiska analýz systémů regulace a supervize finančních trhů". Udělení tohoto grantu soukromé vysoké škole je významným oceněním nejen pro školu samotnou, ale i pro celé soukromé školství.

Řešitelský tým grantu je sestaven převážně ze členů Katedry financí a finančních služeb, v jeho čele stojí Doc. Ing. Antonín Kubíček, CSc. Výzkum bude probíhat v letech 2005 a 2006 a jeho výsledky budou uveřejněny formou průběžných dílčích zpráv, závěrečné zprávy, monografie a také v rámci vědecké konference.celá zpráva ... 

  • celá zpráva •

Přednáška ministra zahraničních věcí na VŠFS

22.11.2004

Dne 18. 11. 2004 se uskutečnila návštěva ministra zahraničních věcí ČR JUDr. Cyrila Svobody na Vysoké škole finanční a správní v Estonské ulici 500 v Praze 10. Pan ministr se krátce pozdravil s představiteli školy.

Poté následovala pro studenty a zaměstnance školy přednáška pana ministra na téma "Česká republika v boji proti světovému terorismu".

JUDr. Cyril Svoboda ve svém vystoupení charakterizoval příčiny a důsledky soudobého terorismu. Zároveň zachytil změny, kdy teroristům nejde o ohrožování systémů a jednotlivých států, ale o vytváření atmosféry strachu útoky na obyvatelstvo.

  • fotoreportáž •

VŠFS v Kladně v novém sídle

19.11.2004

Dne 26.10.2004 byla slavnostně otevřena budova nového sídla VŠFS v Kladně, na adrese Floriánské náměstí čp. 103.
Slavnostního přestřižení pásky se ujali generální ředitelka VŠFS Dr. Bohuslava Šenkýřová a primátor města Kladna Ing. Dan Jiránek. celá zpráva... 

 

  • fotoreportáž  • celá zpráva •

1/5
20062005
2004