section
19.12.2006

ZE ŽIVOTA ŠKOLY - MOST

Projekt "RLZ drobných a malých podniků regionu"
 

projekt spolufinancován ESF


Operační program Rozvoj lidských zdrojů,
priorita 3.3. Rozvoj celoživotního učení
opatření 3.3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání
Vytvoření a využití fungujícího systému dalšího profesního vzdělávání odpovídajícího potřebám znalostní ekonomiky a podpora poradenských činností pro rozvoj podnikání a vyšší konkurenceschopnost drobných a malých podniků regionu
(zkrácený název „RLZ drobných a malých podniků regionu“)

Řešitelskými partnery projektu jsou:

partneři projektu

Motto :
„Konkurenceschopnost Evropy závisí na malých podnicích. Malé podniky musí stát v čele našeho programu a i nadále musíme myslet především v malých dimenzích, abychom dosáhli cílů Lisabonu.“
Erkki Liikanen, komisař pro podnikání a informační společnost EU (Evropská charta pro malé podniky, 2004)

 

Tento projekt, který oficiálně zahájil své řešení v lednu 2006, potrvá až do prosince 2007. V centru zájmu řešitelů jsou malé a drobné podniky, které by měly a mohly sehrát úlohu hlavního hybatele inovací, zaměstnanosti i sociální a místní integrace v regionu Most. Tento region vykazuje v rámci ČR nejvyšší úroveň nezaměstnanosti.

Strategickým cílem projektu je přispět ke zvýšení kvalifikace pracovní síly v malých a především drobných podnicích regionu. Řešitelé si kladou za cíl vytvořit podmínky pro další spolupráci s uvedenou cílovou skupinou v rámci vytvořeného Centra sdílení vzdělávání a sdílení služeb, spolupracovat s podniky při udržení kvalifikace a postupném prosazování motivace podniků k využívání celoživotního vzdělávání pro získání konkurenceschopného postavení na trhu.

Z hlavních řešitelských stávajících aktivit lze uvézt zejména :

  • Analýzu a prognózu regionálního trhu vzdělávání a poradenství

  • Vytvoření a ověření diagnostiky kvalifikace pracovníků

  • Vytvoření modulu systému celoživotního vzdělávání pro drobné a malé podniky

  • Přípravu pilotního ověření vytvářených modulů.

Tyto aktivity by měly napomoci změnám v kvalitě podnikání drobných a malých podnikatelských subjektů v regionu, posílit stabilitu pracovních míst v těchto podnicích, ale v následném období také vést k nárůstu pracovních míst.


workshop 22. února 2006

Fotografie zachycuje atmosféru jednoho z workshopů, který se konal dne 22. února 2006 v prostorách Vysoké školy finanční a správní v Mostě.

 

Základem profesního vzdělávání pro pracovní sílu drobných a malých podniků bude propojení soustav modulů vzdělávacích programů, systému uznávání kvalifikace, vybudované sítě vzdělávacích a výcvikových center a rozšířená nabídka nových forem vzdělávání. Pro koordinaci a řízení spolupráce s cílovou skupinou navrhuje model vytvoření Centra sdílení vzdělávání a sdílení služeb

Řešení projektu i jeho výstupy budou realizovány v těsné spolupráci a vazbách s cílovou skupinou podniků. V tomto směru byla zahájena kontinuální spolupráce s vybranými drobnými a malými podniky v regionu při zpracování metodiky analýzy potřeb.

Vedle již zmíněných workshopů, proběhlo již také dotazníkové šetření mezi malými a drobnými podniky v Ústeckém kraji, v rámci něhož byly osloveny stovky podniků z tohoto regionu.

Zpět