section
Připravujeme se na otevření Konfuciova institutu

Připravujeme se na otevření Konfuciova institutu

27.02.2019

V listopadu loňského roku jsme v Kongresovém centru VŠFS slavnostně odhalili zakládací desku Konfuciova institutu při Vysoké škole finanční a správní, jehož otevření plánujeme na letošní podzim. V mezidobí intenzivně připravujeme jeho program: jazykové kurzy, kulturní, sportovní a společenské akce apod. Konfuciův institut při VŠFS se bude odlišovat od ostatních ekonomicko-podnikatelským think-tankem. Ten bude pravidelně zpracovávat nezávislé ekonomické analýzy, spočívající ve sledování trendů česko-čínských a rovněž euro-čínských obchodních a investičních vztahů. Tým analytiků bude vyhodnocovat trendy v oblasti výměny zboží a služeb a bude je porovnávat s ostatními evropskými zeměmi, zaměří se jak na přímé obchodní vztahy, tak na reexporty. Bude se sledovat vliv čínských investic na naší i evropskou ekonomiku a naopak rozvoj evropských, příp. českých investic v Číně. Důležitou analytickou činností bude porovnání ekonomických statistik o vzájemné ekonomické spolupráci vycházejících v Číně a v ČR.

Think-tank tak bude věrohodným a nezávislým zdrojem jak pro naše podnikatele, tak pro veřejné instituce, příp. média. Ambicí think-tanku je rovněž přirozené propojování českých a čínských vědců, monitoring společných publikací a výzkumných projektů. Cílem je i pořádání společných workshopů, zaměřených na vzájemný obchod, výzkum nebo výměnu studentů a podpora k zakládání spin-off a start-up projektů.

Připomeňme si v krátkém videu slavnostní založení Konfuciova institutu při Vysoké škole finanční a správní.