section
Konference Implementace METODIKY 2017 +

Konference Implementace METODIKY 2017 +

01.02.2019

Dne 22. 1. 2019 pořádala Rada pro výzkum, vývoj a inovace ve spolupráci s Vysokou školou finanční a správní konferenci „Implementace METODIKY 2017 +“. Po krátké zdravici rektorky univerzity Bohuslavy Šenkýřové vystoupili s úvodním referátem členové předsednictva RVVI Karel Havlíček a Pavel Baran a představili využití metodiky v širším kontextu řízení výzkumu, vývoje a inovací v ČR. K bibliometrii a hodnocení vybraných výsledků se následně vystoupili Michal Nekorjak a Ondřej Majer z Odboru RVVI. Představili změny pro druhý rok implementace Metodiky 17+.

Po přestávce konference pokračovala vystoupením Kateřiny Miholové – vedoucí Oddělení hodnocení výzkumných organizací, která představila výsledky již ukončeného Hodnocení 2017 schváleného RVVI .

V závěrečné části se ke slovu dostali jednotliví předsedové (místopředsedové) odborných panelů. Komentář k předloženým závěrům a zkušenosti s hodnocením spolu s doporučeními do dalších let implementace přednesli za společenské vědy Ladislav Rabušic, za přírodní vědy Petr Štěpnička, za zemědělské vědy Radim Vácha, za technické vědy Michael Šebek a za humanitní vědy Petr Vorel.