section
Studenti VŠFS zvítězili ve studentské soutěži „Seznam.cz studentská kampaň“

Studenti VŠFS zvítězili ve studentské soutěži „Seznam.cz studentská kampaň“

30.05.2024

Studenti 1. ročníku bakalářského programu Marketingové komunikace FES se zapojili v rámci předmětu Struktura marketingové komunikace do studentské soutěže „Seznam.cz studentská kampaň“ agentury Seznam.cz.  Cílem soutěže bylo naučit se a vyzkoušet si skutečnou online kampaň v reklamním systému Sklik. Do soutěže se zapojilo 31 studentů a vytvořili tak šest soutěžních týmů.

Studenti absolvovali (pod pedagogickým dohledem doc. Ing. Aleše Hese, CSc., který je garantem předmětu SMaK) sedm odborných workshopů pod vedením zkušených odborníků Adély Kropáčkové a Ondřeje Zadražila z agentury Seznam.cz a následně zpracovali zadaný úkol – vytvořit kreativní a efektivní kampaň pro vybraného klienta v systému Sklik. V rámci interního vyhodnocení byl do finální soutěže vybrán i náš tým Masožrouti, který se dostal mezi tři nejlepší týmy z šesti veřejných i soukromých univerzit. 
Dne 13. 5. 2024 proběhlo finále před odbornou porotou ze Seznamu.cz, kde tým Masožrouti z VŠFS s přehledem vyhrál!  Jedná se o velký úspěch našich studentů dokládající, že program Marketingové komunikace v bakalářském stupni je velmi dobře a přívětivě postaven a že studenti prokazují skvělé znalostní a kreativní schopnosti. Týmu studentů FES VŠFS patří velká gratulace.

Spolupráce s agenturou Seznam.cz bude pokračovat v dalších projektech, kde si studenti na konkrétních úkolech osvojí mnoho praktických dovedností.

Děkanka FES doc. Ing. Hana Březinová, CSc. osobně poblahopřála vítěznému týmu slavnostním posezením. 
 

p5290343.jpg p5290344.jpg p5290348.jpg p5290349.jpg p5290352.jpg p5290353.jpg p5290365.jpg p5290372.jpg p5290374.jpg p5290377.jpg p5290378.jpg