section
Oslavy 20. výročí členství České republiky v EU

Oslavy 20. výročí členství České republiky v EU

24.05.2024

Informační centrum Europe Direct Most ve spolupráci s hostitelskou organizací Vysokou školou finanční a správní a Statutárním městem Most připravilo a realizovalo dvoudenní akci při příležitosti 20. výročí přistoupení České republiky k Evropské unii.
První část proběhla 14. května 2024 v mosteckém Divadle Rozmanitostí. V předsálí byla otevřena výstava „Evropská unie“, která formou panelů přibližuje historii integračního procesu, institucionální a právní rámec EU a vztah ČR k tomuto nadnárodnímu společenství. Expozici mohou následně využívat školy jako didaktickou pomůcku při výuce.
Vlastní slavnostní část byla zahájena pódiovou debatou vedenou moderátorkou Markétou Sochorovou. Postupně se do ní zapojili primátor statutárního města Most M. Hrvol, člen Zastoupení Evropské komise v ČR P. Kukučka, člen výboru Evropského parlamentu v Praze J. Pietras a V. Netolický, manažer IC Europe Direct Most. 
Následně předal M. Pelc, reprezentant českého Zastoupení EK, certifikáty 17 absolventům korespondenčního kurzu pro pedagogy „Učíme o Evropě pro Evropu“, který zorganizovalo centrum Europe Direct Most. 
Primátor Mostu M. Hrvol vyhlásil výsledky ankety o nejvýznamnější projekt realizovaný v Mostě za přispění Evropské unie. Z deseti nominovaných zvítězil projekt „Zvýšení kvality návazné péče v nemocnici v Mostě“, který byl podpořen příspěvkem EU ve výši 84 150 000 Kč.
Program byl zakončen koncertem festivalového orchestru Petra Macka, v jehož úvodu samozřejmě zazněla evropská hymna, tedy Beethovenova „Óda na radost“. 


Regionální školství a trh práce Ústeckého kraje v prostředí jednotné Evropy
Druhá část připomínkové akce 20. výročí vstupu ČR do EU měla pracovní charakter. V prostorách studijního střediska Vysoké školy finanční a správní připravilo centrum Europe Direct Most workshop na téma "Regionální školství a trh práce Ústeckého kraje v prostředí jednotné Evropy". Workshop byl zaměřený na růst ekonomické prosperity a vytvoření rovnováhy mezi nabídkou a potřebou dovedností na pracovním trhu ve sjednocené Evropě. 
Celkem bylo prezentováno pět odborných referátů. Největší ohlas vzbudilo vystoupení ředitele Sekce vzdělávání a mládeže Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR 
J. Mareše.
Na obou akcích bylo pro účastníky připravené občerstvení, na němž se podíleli žáci a pedagogové  SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb Most.
Oslavy 20. výročí vstupu České republiky do EU v Mostě byly finančně podpořeny prostředky Zastoupení Evropské komise v ČR.
 

Zahájení workshopu dne 15. 5. 2024 Předávání certifikátů – koordinátor center ED Martin Pelc a manažer ED Most Václav Netolický Výstava k 20. výročí vstupu ČR do EU Vystoupení souboru Petra Macka Primátor Mostu a zástupci EU institucí při vystoupení v divadle Závěrečné foto