section
Soutěž o nejlepší odborný článek

Soutěž o nejlepší odborný článek

26.01.2022

Student studijního programu Bezpečnostně právní studia David Sládek vyhrál se svým článkem "Bezpečnostní situace: mexicko-americké hranice" 1. ročník soutěže o nejlepší odborný článek roku 2021 do časopisu DRUGS & FORENSICS BULLETIN NPC (Národní protidrogové centrály) v kategorii: Bakalářské – kriminalistika, právo, bezpečnost, kriminologie, protidrogová prevence. Článek bude publikován ve vydání čtvrtletníku v březnu 2022.

Článek se zaměřuje na zhoršující se okolnosti ve vztahu k bezpečnostní problematice, které významným způsobem otřásají a rozvrací stabilitu země Mexika napříč jeho celým územím. Z důvodu této prudce zhoršující se situace, která je gradována válkami jednotlivých drogových kartelů, mezi kterými se v poslední dekádě rozrostla silná konkurence na poli nelegálního obchodu s narkotiky, má vývoj této situace rovněž negativní dopad s vzrůstající tendencí na vykázané číslo v počtu vražd, které za poslední desetiletí strmě roste. Tento negativní stav má významný dopad nejen pouze pro Mexiko, nýbrž i pro jeho okolní sousedské státy, neboť obchod s narkotiky má zejména mezinárodní přesah. Nutno podotknout okolnost, že vývoj situace v Mexiku významně zasahuje do hraničního pásu se Spojenými státy, čímž je zde vysoké riziko vzniku potencionálních ozbrojených střetů jak mezi členy jednotlivých drogových kartelů, tak i mezi ozbrojenými složkami obou zmíněných států a narušení národní bezpečnosti.

Drugs & Forensics Bulletin NPC je odborným recenzovaným časopisem Národní protidrogové centrály, služby kriminální policie a vyšetřování, Policie České republiky. Vychází čtvrtletně a uveřejňuje recenzované příspěvky ze všech oborů kriminalistiky, forenzních disciplín, toxikologie, adiktologie a psychofarmakologie. V listopadu 2019 byl odborný recenzovaný časopis Drugs & Forensics Bulletin NPC přijat a zařazen do evropského referenčního indexu odborných časopisů ERIH PLUS sídlícím v Norsku. Více informací ...

Foto:  prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc., proděkan pro výzkum a publikační činnost FPSS a vítěz soutěže Bc. David Sládek

dsc_9780-edit.jpg