section
Dopis rektorky zaměstnancům VŠFS

Dopis rektorky zaměstnancům VŠFS

30.10.2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové!

Dovoluji si Vás oslovit touto cestou, třebaže raději bych se s Vámi setkala osobně v Kongresovém centru. Doba není jednoduchá a věřím, že všichni se snažíme pracovat, jak nám podmínky dovolují. Vážím si Vašeho nasazení a děkuji Vám za to.

Pro současnou situaci jsem se s vedoucími pracovníky dohodla, že vytvoříme na neakademických pracovištích – tam, kde je to možné – týmy, které se budou na univerzitě střídat, a umožníme práci z domova (i když vím, že ne vždy se to charakterem práce dá). Je to určitý bonus v zájmu ochrany zdraví. 

Také akademickým pracovníkům jsme umožnili po dobu nejméně 14 dní ve větší míře, než jsme původně zamýšleli, výuku z domova. Státní závěrečné zkoušky jsme mohli, díky bohu, konat, třebaže za složitých podmínek. Zatím mám od studentů vesměs pozitivní odezvy a mám radost, že se i za této situace potvrzuje vysoká kvalita našich zaměstnanců. 

Vy, kteří budete fyzicky docházet do budovy univerzity, prosím, dodržujte všechna hygienická opatření. Na rektorátu si můžete každý den vyzvednout roušku.

Protože jsem si vědoma nasazení některých pracovišť skoro až na hranici možností (např. IT, ale nejenom), rozhodla jsem se ještě v tomto kalendářním roce vyplatit odměny. Nebudou plošné a ani ve výši, na kterou naše univerzita ještě před pár lety dosáhla (počet studentů stále klesá a některé aktivity nemůžeme kvůli opatřením uskutečňovat), přesto věřím, že Vám udělají radost.

Ve snaze vytvořit v rámci možností kvalitní pracovní podmínky jsme domluvili několik novinek. S vedením TIM jsem dohodla větší pozornost jejich vedení, pokud jde o kvalitu menu a úklid. Současně jsem dala pokyn zakoupit z prostředků univerzity stroje na vakuové balení jídel a podle ohlasů jste nadšeni. Mnozí si berete jídlo s sebou domů nebo konzumujete v kanceláři. Při této příležitosti si Vás dovoluji požádat, abyste v žádném případě zbytky jídla ani obaly neházeli do košů v kanceláři, ale do odpadkových košů v kuchyňkách, které jsou na každém patře. Současně prosím, abyste dodržovali pořádek ve svých kancelářích a nedělali si v nich „druhou kuchyňku“. Budu ráda, když se vrátíme k firemní kultuře, tak jak se na univerzitu sluší. 
Děkuji Vám ještě jednou za pochopení a spolupráci. Přeji nám všem hodně zdraví a síly do dalších dnů a věřím, že bude líp.

Vaše 

Bohuslava Šenkýřová
rektorka