section
Finanční trhy zemí EU - současný stav a výhled

Finanční trhy zemí EU - současný stav a výhled

31.05.2017

Mezinárodní konference „Finanční trhy zemí EU – současný stav a výhled,“  již osmá v pořadí od r. 2003, proběhla úspěšně ve dnech 25. -26. května 2017 v Praze v Kongresovém centru VŠFS. Konference se konala pod záštitou člena Bankovní rady ČNB Tomáše Nidetzkého.

Akce se zúčastnilo téměř pět desítek účastníků z řad odborníků vysokých škol a z praxe, z nichž 20 vystoupilo se svými referáty.

Dopolední blok moderoval prorektor VŠFS Petr Budinský. Zahájili jej proslov Tomáše Niedetzkého a přednáška Bruce Gahira o etické odpovědnosti pracovníků v oblasti účetnictví na finančních trzích EU.

V prvním bloku vystoupili Vladislava Pavlát (VŠFS), který zhodnotil dosavadních sedm konferencí VŠFS o finančních trzích a navrhl opatření vedoucí k dalšímu zvyšování jejich kvality, Božena Chovancová z EUBA (se spoluautorkami V. Malackou a M. Dorocákovou) podala rozbor dopadu změn odvětvové struktury  ekonomiky na akciové trhy a Małgorzata Dziembała (Ekonomická univerzita v Katowicích) referovala o přínosu kohezní politiky EU ke zvýšení konkurenční schopnosti. Na závěr bloku Petr Budinský (VŠFS) analyzoval problém, zda ceny CDS signalizují změny ratingu a Lubomír Civín (BIVŠ) se podrobně zabýval procesem financializace ve vztahu ke globalizaci.

Odpoledne se konaly další dva tematické bloky konference.

Druhý den konference moderoval Otakar Schlossberger, vedoucí Katedry financí VŠFS a otevřel témata lidských zdrojů, povinností finančních zprostředkovatelů a otázkou Brexitu. Závěrečná diskuse se soustředila na otázku zvyšování finanční gramotnosti.

Příští mezinárodní vědecká konference VŠFS o finančních trzích je plánována na rok 2019.