section

výzkum a vývoj na VŠFS

Cílem aktivit výzkumu a vývoje naší školy je vytvářet prostředí pro kvalifikační růst akademických pracovníků, posilovat vazby mezi výzkumnou a pedagogickou činností a motivovat nadané studenty k vědecké práci v oblasti studovaného oboru. Z odborného hlediska usilujeme o získávání původních a aplikovatelných poznatků v oblastech, které jsou aktuální a zajímavé pro odbornou i širší veřejnost.

Po obsahové stránce se výzkumné a vývojové aktivity naší školy pohybují v rámci akreditovaných studijních programů, který zaručuje dostatek prostoru pro originální, mnohdy interdisciplinární témata, a tedy témata náročná co do metodologie a koordinace týmové práce. Jedná se především o problematiku znalostní společnosti a lidských zdrojů, moderní společnosti, veřejné správy, udržitelného rozvoje, aplikované informatiky, evropské integrace a kapitálových trhů.

Zpracovávání těchto témat pokrývá celou škálu aktivit od projektů základního i aplikovaného výzkumu přes komerčně orientovanou výzkumnou, analytickou a poradenskou činnost po projekty financované evropskými fondy, určenými na podporu, rozvoj a vzdělávání.

Velkým přínosem pro získávání nových poznatků a jejich praktickou využitelnost je naše spolupráce s tuzemskými i zahraničními partnery. Nemalý důraz klademe na publikaci výsledků jak v písemné formě, tak v rámci pořádaných či navštívených konferencí.

Kontakt:

Ing. Tomáš Vítek, Ph.D.
Odbor výzkumu a vývoje
Vysoká škola finanční a správní
Estonská 500, 101 00 Praha10
tomas.vitek@vsfs.cz 
+420 255 785 718

 

Koncepce rozvoje výzkumu a vývoje