Specifický vysokoškolský výzkum

Pravidla poskytování podpory z prostředků na specifický vysokoškolský výzkum

 

 
 

ROK 2016

Vyhodnocení výsledků dosažených z účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum na VŠFS v roce 2016:

PDF Vyhodnocení výsledků SVV za rok 2016, 3.7 MB

 

Projekty řešené v roce 2016:

Název projektu: Predikční schopnost bankrotních modelů v podmínkách MSP v ČR
Odpovědný řešitel: Ing. Dana Kubíčková, CSc.

 

Název projektu: Přistoupení ČR k eurozóně - přípravy, postupy a očekávané dopady
Odpovědný řešitel: Ing. Roman Mentlík

 

Název projektu: Kvalitativní finanční analýza firmy, tržeb a burzovní aktivity
Odpovědný řešitel: Ing. Bc. Jiří Mihola, CSc.

 

Název projektu: Globální systém identifikátoru finančních entit, jeho úloha a význam pro finanční stabilitu a bezpečnost finančních transakcí
Odpovědný řešitel: doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc.

 

Název projektu: Vztah politiky a veřejné správy
Odpovědný řešitel: PhDr. Mgr. Jan Šmíd, Ph.D.

 

Název projektu: Financování odvětví produktivních služeb
Odpovědný řešitel: doc. Radim Valenčík, CSc.

 

Název projektu: Vliv nového soukromého práva na smluvní vztahy mezi podnikateli
Odpovědný řešitel: doc. JUDr. Martin Janků, CSc.

 

 

ROK 2015

Vyhodnocení výsledků dosažených z účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum na VŠFS v roce 2015:

PDF Vyhodnocení výsledků SVV za rok 2015

 

 

Dne 9. 12. 2015 se na Vysoké škole finanční a správní konala konference doktorandů. Konference byla podpořena z prostředků na specifický vysokoškolský výzkum.

Více informací na http://www.vsfs.cz/konferencedoktorandu/

 

PDF Pozvanka_konference_doktorandu_2015.pdf, 227 kB

PDF Program_konference_doktorandu_2015.pdf, 1.4 MB

 

 

 

Projekty řešené v roce 2015:

Název projektu: Predikční schopnost bankrotních modelů v podmínkách MSP v ČR
Odpovědný řešitel: Ing. Dana Kubíčková, CSc.

 

Název projektu: Přistoupení ČR k eurozóně - přípravy, postupy a očekávané dopady
Odpovědný řešitel: Ing. Roman Mentlík

 

Název projektu: Kvalitativní finanční analýza firmy, tržeb a burzovní aktivity
Odpovědný řešitel: Ing. Bc. Jiří Mihola, CSc.

 

Název projektu: Globální systém identifikátoru finančních entit, jeho úloha a význam pro finanční stabilitu a bezpečnost finančních transakcí
Odpovědný řešitel: doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc.

 

Název projektu: Vztah politiky a veřejné správy
Odpovědný řešitel: PhDr. Mgr. Jan Šmíd, Ph.D.

 

Název projektu: Sociální a kvalifikační profil marketingových specialistů
Odpovědný řešitel: Mgr. Michal Tomčík

 

Název projektu: Financování odvětví produktivních služeb
Odpovědný řešitel: doc. Radim Valenčík, CSc.

 

Název projektu: Vliv nového soukromého práva na smluvní vztahy mezi podnikateli
Odpovědný řešitel: doc. JUDr. Martin Janků, CSc.

 

 

ROK 2014

Vyhodnocení výsledků dosažených z účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum na VŠFS v roce 2014:

PDF Vyhodnocení výsledků SVV za rok 2014

 

 

Dne 10. 12. 2014 se na Vysoké škole finanční a správní konala konference doktorandů. Konference byla podpořena z prostředků na specifický vysokoškolský výzkum.

Více informací na http://www.vsfs.cz/konferencedoktorandu/

PDF Pozvánka - konference doktorandů 2014

PDF Program - konference doktorandů 2014

 

Projekty řešené v roce 2014:

Název projektu: Kryptoměny – výzva pro budoucnost?
Odpovědný řešitel: Ing. Herbert Heissler

 

Název projektu: Kognitivní formování postojů v interkulturní komunikaci na českých vysokých školách
Odpovědný řešitel: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.

 

Název projektu: Národní specifika a aplikace IFRS v účetní praxi
Odpovědný řešitel: Ing. Dana Kubíčková, CSc.

 

Název projektu: Daň z přidané hodnoty a zdanění finančního sektoru
Odpovědný řešitel: Ing. Yvona Legierská

 

Název projektu: Zavedení eura v ČR - postup v přípravách vs. změna závazku
Odpovědný řešitel: Ing. Roman Mentlík

 

Název projektu: Analýza kvalitativního vývoje firem ve znalostní společnosti
Odpovědný řešitel: Ing. Bc. Jiří Mihola, CSc.

 

Název projektu: Regulace infrastruktury finančních trhů - její cíle, možnosti a potenciální dopady
Odpovědný řešitel: doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc.

 

Název projektu: Moderné nástroje marketingovej komunikácie na internete a ich vnímanie českými internetovými užívateľmi
Odpovědný řešitel: Ing. Naděžda Petrů

 

Název projektu: Proměny ústavního a politického systému ČR
Odpovědný řešitel: PhDr. Mgr. Jan Šmíd, Ph.D.

 

Název projektu: Specifický výzkum úvěrového rizika v oblasti hypotečních úvěrů v ČR
Odpovědný řešitel: Ing. Jaroslav Tichý

 

Název projektu: Analýza institucionální podpory socio-ekonomického rozvoje venkova
Odpovědný řešitel: Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.

 

Název projektu: Reformy systémů sociálního investování a sociálního pojištění, problematika jejich přípravy a realizace
Odpovědný řešitel: doc. Radim Valenčík, CSc.

 

Název projektu: Monitoring biologické zpětné vazby a její využití v oblasti marketingu
Odpovědný řešitel: Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.
 

 

 

ROK 2013

Vyhodnocení výsledků dosažených z účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum na VŠFS v roce 2013:

PDF Vyhodnocení výsledků SVV za rok 2013

 

Dne 9. 12. 2013 se na Vysoké škole finanční a správní konala konference doktorandů.

Více informací na http://www.vsfs.cz/konferencedoktorandu/?id=2196-rocnik-2013

PDF Pozvánka, 3.9 MB

PDF Program, 4.7 MB

MS Word Pokyny pro úpravu příspěvků, 53 kB

 

 

Projekty řešené v roce 2013:

Název projektu: Spolupráce univerzit a soukromých podniků v rámci talent managementu
Odpovědný řešitel: Ing. Miloš Krejčí

Název projektu: Charakterizace a zhodnocení nových způsobů obchodování na investičních trzích a jejich význam pro jejich další rozvoj
Odpovědný řešitel: doc. Ing. Antonín Kubíček, CSc

Název projektu: SEPA Credit Transfer v České republice a Konvertor SEPA CT plateb
Odpovědný řešitel: RNDr. Jan Lánský, Ph.D.

Název projektu: Dynamický marketing: Principy fungování a bezpečnost
Odpovědný řešitel: RNDr. Jan Lánský, Ph.D.

Název projektu: Vývoj nástrojů pro automatizaci administrativních činností s využitím AUTOPOT a TaskUserTime
Odpovědný řešitel: RNDr. Jan Lánský, Ph.D.

Název projektu: Analýza závazku vstupu ČR do eurozóny – stimul nebo hrozba pro českou ekonomiku?
Odpovědný řešitel: Ing. Roman Mentlík

Název projektu: Identifikace působení znalostní společnosti a inovačního vývoje ve firmách
Odpovědný řešitel: Ing. Bc. Jiří Mihola, CSc.

Název projektu: Adekvátnost infrastruktury finančních trhů a cesty jejího dalšího rozvoje (se zvláštním zřetelem k situaci v ČR)
Odpovědný řešitel: doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc.

Název projektu: Analýza změn motivace účasti malých a středních podniků na veletrzích a výstavách
Odpovědný řešitel: prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.

Název projektu: Monitoring biologické zpětné vazby a její využití v oblasti marketingu
Odpovědný řešitel: Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.

Název projektu: Analýza soft compulsion v soukromých penzijních systémech
Odpovědný řešitel: Ing. Petra Škarýdová

Název projektu: Výzkum v oblasti práce s úvěrovým rizikem a výhled budoucího chování finančních institucí v ČR v oblasti financování
Odpovědný řešitel: Ing. Jaroslav Tichý

Název projektu: Vzájemné vazby systému daní a sociálních dávek v ČR
Odpovědný řešitel: Ing. Ivana Turková, MBA

Název projektu: Využití teorie při analýze konfliktů zájmů při realizaci reforem v oblasti sociálního pojištění a sociálního investování
Odpovědný řešitel: doc. Radim Valenčík, CSc.