Magisterské studium

Informace o akreditovaných programech navazujícího magisterského studia

Základem vzdělávacích programů jsou i na magisterském vzdělávacím stupni studijní obory zaměřené na oblast financí, finančních služeb, pojišťovnictví, veřejné správy, podnikového managementu, marketingu a informatiky. VŠFS organizuje vysokoškolská studia jak v prezenční, tak i v kombinované formě výuky. Mezi základní priority školy patří permanentní zkvalitňování vzdělávacího procesu, rozvoj vědy a výzkumu a podpora zahraniční mobility studentů i pedagogů. Obsah všech studijních oborů je pravidelně hodnocen a prostřednictvím reakreditací i inovován. Během studia se uplatňuje vůči studentům osobní přístup, škola jim vychází vstříc individuálními konzultacemi a zaručuje kolegiální prostředí.

Podmínkou pro přijetí do navazujícího magisterského programu je úspěšné absolvování bakalářského studia (získání bakalářského diplomu) stejného či analogického programu

Navazujícím magisterským studiem absolvent získá úplné, to znamená plnohodnotné vysokoškolské vzdělání. Na rozdíl od bakalářského studia magisterské klade velký důraz jak na poznání ucelených teoretických základů příslušného oboru, tak i na rozvoj schopností teorii prakticky využít. Pedagogové proto věnují velkou pozornost vzájemným souvislostem a dopadům teoretických i praktických poznatků. Součástí obsahové náplně studia je rovněž seznámení posluchačů se soudobými trendy rozvoje vědeckého poznání v rámci studovaných oborů a jejich aktuálním i perspektivním využitím v praxi.

Uplatnění absolventů

Absolventi naleznou uplatnění na odborných i manažerských pozicích podle svého odborného zaměření ve firmách, institucích, veřejné správě i vlastním podnikání. Řada z nich využívá možnosti výhodného souběžného studia MBA v anglickém jazyce, tzv. „Joint Degree“.

Program Obor
Ekonomika a management 
(N6208)

Řízení podniku a podnikové finance

Řízení podniku a podnikové finance & MBA

Marketingová komunikace

Marketingová komunikace & MBA

Economics and Management
(N6208)

Business Management and
Corporate Finance

Marketing Communication

Business Management and Corporate Finance & MBA

Marketing Communication & MBA

Hospodářská politika a správa 
(N6202)

Finance a finanční služby

Pojišťovnictví

Veřejná správa

Aplikovaná informatika 
(N1801)
Aplikovaná informatika
Právní specializace
(N6804)

Kriminalisticko právní specializace

Právní aspekty podnikání

Právní aspekty veřejné správy

Bezpečnostně právní studia
(N6806)
Bezpečnostně právní studia

Ukončení studia: Státní závěrečná zkouška, obhajoba diplomové práce a udělení titulu Ing. – inženýr nebo Mgr. – magistr (dle akreditace oboru).

Joint Degree

Vysoká škola finanční a správní spolu se City University of Seattle Vám nabízí absolvování programu Joint Degree, který je kombinací magisterského programu VŠFS + MBA City University of Seattle. Více informací naleznete zde.

Kontaktní adresa pro zasílání dotazů, žádostí a přihlášek:

Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Informační centrum
Estonská 500
101 00 Praha 10

Mgr. Vlasta Ditrichová
210 088 844, 602 338 222, vlasta.ditrichova@vsfs.cz

Ing. Monika Lešnerová
210 088 827602 338 222, monika.lesnerova@vsfs.cz