Vysoká škola finanční a správní se představuje

Historie

V roce 1999 nás založily Bankovní akademie a.s. a Synergo Group, a.s. V témže roce jsme získali od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy státní souhlas působit jako soukromá vysoká škola. Regionální působení jsme rozšířili mimo Prahu založením studijních středisek v Mostě a Karlových Varech.

Současnost

Jsme členy Společenství škol, mimořádné soustavy soukromých škol různých stupňů. Stali jsme se první soukromou ekonomickou univerzitou v České republice s více než 4000 studentů. Na českém edukačním trhu působíme již přes šestnáct let a poskytujeme všechny stupně vysokoškolského vzdělání: bakalářské (titul Bc.), navazující magisterské (titul Ing. a Mgr.) a doktorské vzdělání (titul Ph.D.). Ve spolupráci se City University of Seattle z USA dále nabízíme a organizujeme celosvětově uznávané manažerské studium MBA v anglickém jazyce. Pro zájemce o oba typy studia jsme připravili program Joint Degree, který umožňuje současné získání titulu Ing. a MBA. Spolu s dalšími vzdělávacími produkty tak vytváříme pevné základy Vašeho celoživotního učení.

Proč studovat VŠFS

  • Jsme lídrem českého trhu soukromých vysokých škol jak počtem studentů, šíří a kvalitou studijních programů, oborů i směrů, tak vysokou kvalifikací pedagogického sboru.
  • Nabízíme bakalářské, navazující magisterské studium i doktorské studium, a to v prezenční i kombinované formě s využitím prvků distančního vzdělávání.
  • Uplatňujeme individuální přístup ke studentům a absolventům a průběžně inovujeme vzdělávací programy.
  • Komunikujeme s posluchači prostřednictvím internetového informačního systému.
  • K dispozici máme vybavená PC pracoviště, studovny a knihovny s velmi širokou a elektronicky organizovanou nabídkou studijní literatury.
  • Šetříme čas a prostředky studentů tím, že přicházíme za nimi. Organizujeme výuku nejen v Praze, ale také ve studijních střediscích Kladno a Most. Skripta a publikace si mohou mimopražští studenti zakoupit on -line.
  • Vytváříme stipendijní fond pro vynikající studenty, posluchače zapojené do pomocné vědecko-výzkumné činnosti a absolventy oceněné cenou rektorky za vynikající závěrečnou práci.
  • Organizujeme řadu zajímavých akcí včetně každoročního vydávání charitativního kalendáře, jejichž prostřednictvím spolufinancujeme stipendijní fond pro fyzicky i sociálně handicapované studenty.

 


Zvětšit mapu