Organizace akademického roku 2015/2016

AKADEMICKÝ ROK 1. 9. 2015 – 31. 8. 2016
   
ZIMNÍ SEMESTR 1. 9. 2015 – 6. 2. 2016
Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 28. 9. – 17. 12. 2015
Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů
Zkouškové období (5 týdnů) 4. 1. – 6. 2. 2016
Prodloužené zkouškové období 8. 2. – 30. 4. 2016
   
LETNÍ SEMESTR 8. 2. – 31. 8. 2016
Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 8. 2. – 28. 4. 2016
Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů
Zkouškové období (5 týdnů) 2. 5. – 4. 6. 2016
Zkouškové období pro studenty, kteří se přihlásili ke SZZ v červnu, je zkráceno o jeden týden.
Prodloužené zkouškové období 6. 6. – 30. 6. 2016
22. 8. – 31. 8. 2016
Dodatečné zkouškové období 1. 7. – 20. 8. 2016
   
Státní závěrečné zkoušky  
Termín pro studenty s nadstandardní dobou studia 2. 11. – 7. 11. 2015
Řádný termín SZZ z Ekonomie pro BSP (B14) a NMSP (N14) 13. 1. – 6. 2. 2016
Opravný termín SZZ z Ekonomie 30. 5. – 4. 6. 2016
Řádný termín SZZ z oborových předmětů pro BSP (B14) a NMSP (N14) 30. 5. – 25. 6. 2016
Opravný termín SZZ a termín SZZ pro studenty s nadstandardní dobou studia 22. 8. – 31. 8. 2016
Státní závěrečné doktorské zkoušky únor, červen 2016

 

 
Zápis studentů 1. ročníků prezenčního BSP (Estonská) a NMSP (Vltavská) v Praze 1. 9. 2015
Zápis studentů 1. ročníků kombinovaného BSP v Praze (Estonská) 4. 9. 2015
Zápis studentů 1. ročníků kombinovaného NMSP v Praze (Vltavská) 8. 9. - 9. 9. 2015
Zápis studentů 1. ročníků kombinovaného BSP a NMSP v Kladně 8. 9. 2015
Zápis studentů 1. ročníků prezenčního BSP a NMSP v Mostě 1. 9. 2015
Zápis studentů 1. ročníků kombinovaného BSP a NMSP v Mostě 16. 9. 2015
Zápis studentů 1. ročníku DSP září/říjen 2015
Imatrikulace studentů prezenčního a kombinovaného studia BSP z Prahy a Kladna (Estonská) 4. 9. 2015
Imatrikulace studentů BSP z Mostu 16. 9. 2015
Promoce studentů z Mostu (SZZ červen, srpen 2015) 14. 9. 2015
Promoce studentů z Prahy a Kladna (SZZ červen, srpen 2015) 21. 9. - 25. 9. 2015
Promoce studentů (SZZ listopad 2015 a leden/únor 2016) březen 2016

Doplňující termíny k organizaci akademického roku 2015/2016

Zveřejnění rozvrhu pro zimní semestr 21. 9. 2015
Otevření elektronické přihlášky na SZZ v listopadu 2015 7. 9. – 20. 9. 2015
Odevzdání závěrečné práce pro SZZ v listopadu 2015 na oborové katedře do 30. 9. 2015
Zveřejnění otázek ke SZZ a SZDZ pro kalendářní rok 2016 30. 9. 2015
Zveřejnění konkrétních termínů pro jednotlivé studenty na SZZ v listopadu 2015 19. 10. 2015
Otevření archivu závěrečných prací pro 3. roč. BSP (B14) a 2. roč. NMSP (N14) 30. 10. 2015
Výběr studijních směrů pro 1. roč. NMSP oborů MK, ŘPPF, VS (N15) 9. 11. – 18. 11. 2015
Začátek a konec sběru předmětové ankety zimního semestru 1. 12. 2015 – 6. 2. 2016
Otevření elektronické přihlášky na SZZ z Ekonomie v lednu/únoru 2016 30. 11. – 13. 12. 2015
Zveřejnění konkrétních časů pro jednotlivé studenty na SZZ v lednu/únoru 2016 8. 1. 2016
Výběr tématu závěrečné práce pro 2. roč. BSP (B15) a 1. roč. NMSP (N15) 1. 12. – 29. 2. 2016
Zveřejnění rozvrhu pro letní semestr 1. 2. 2016
Zveřejnění Organizace akademického roku a studijních plánů pro akademický rok 2016/2017 1. 3. 2016
Povinnost získat zápočet z Bakalářského/Diplomového projektu 1 29. 2. 2016
Otevření elektronické přihlášky na SZZ v červnu 2016 7. 3. – 20. 3. 2016
Výběr volitelných předmětů pro 1. roč. BSP (B16), NMSP (N15) a povinně volitelných předmětů pro 2. roč. BSP (B15) pro akademický rok 2016/2017 21. 3. – 3. 4. 2016
Začátek a konec sběru předmětové ankety letního semestru 1. 4. – 4. 6. 2016
Odevzdání závěrečné práce na oborové katedře na SZZ v červnu 2016 do 15. 4. 2016
Odevzdání zadání závěrečné práce pro 2. roč. BSP (B15) a 1. roč. NMSP (N15) na oborové katedře do 31. 3. 2016
Zveřejnění konkrétních termínů pro jednotlivé studenty na SZZ v červnu 2016 16. 5. 2016
Zveřejnění katalogu předmětů v IS VŠFS pro akademický rok 2016/2017 31. 5. 2016
Vyzvednutí schváleného zadání závěrečné práce na oborové katedře pro 2. roč. BSP (B15) a 1. roč. NMSP (N15) a povinnost získat zápočet z Bakalářského/Diplomového semináře do 30. 6. 2016
Otevření elektronické přihlášky na SZZ v srpnu 2016 27. 6. – 10. 7. 2016
Odevzdání závěrečné práce na oborové katedře na SZZ v srpnu 2016 do 22. 7. 2016
Zveřejnění konkrétních termínů pro jednotlivé studenty na SZZ v srpnu 2016 8. 8. 2016