Bakalářské studium

Informace o akreditovaných bakalářských studijních programech

Základem vzdělávacích programů, které Vysoká škola finanční a správní poskytuje, jsou studijní obory zaměřené na oblast financí, finančních služeb, pojišťovnictví, veřejné správy, podnikového managementu, marketingové komunikace a informatiky. Na většině oborů si posluchači mohou v závěru studia upřesnit profesní specializaci výběrem z několika studijních směrů. Mezi základní priority dalšího rozvoje školy patří permanentní zkvalitňování vzdělávacího procesu, rozvoj vědy a výzkumu a podpora zahraniční mobility studentů i pedagogů. Obsah všech studijních oborů je proto pravidelně hodnocen a formou reakreditací podle potřeby inovován.

VŠFS organizuje vysokoškolská studia jak v prezenční, tak i v kombinované formě výuky. Během studia uplatňuje vůči studentům osobní přístup, vychází jim vstříc individuálním poradenstvím, v různých formách poskytuje konkrétní pomoc a zaručuje přátelské prostředí. Tematický plán odborných praxí všech oborů je koncipován takovým způsobem, aby umožnil dokonalé seznámení s pragmatikou podnikové i finančně-správní sféry a její zvládnutí.

Uplatnění absolventů

Absolventi všech bakalářských studijních oborů vždy nacházejí dobré uplatnění ve firmách, institucích, veřejné správě i vlastním podnikání. Mnoho z nich se dále vzdělává v navazujícím magisterském studiu a někteří využívají možnosti souběžného studia BSBA nebo MBA v anglickém jazyce, tzv. „Joint Degree“.

Program Obor
Bezpečnostně právní studia
(B6806)

Bezpečnostně právní studia

Ekonomika a management 
(B6208)

Řízení podniku a podnikové finance

Řízení podniku a podnikové finance & BSBA

Marketingová komunikace

Marketingová komunikace & BSBA

Economics and Management (B6208)

Business Management and Corporate Finance

Marketing Communication

Business Management and Corporate Finance & BSBA

Marketing Communication & BSBA

Hospodářská politika a správa 
(B6202)

Bankovnictví

Pojišťovnictví

Veřejná správa

Právní specializace
(B6804)

Kriminalisticko právní specializace

Právo v podnikání

Právo ve veřejné správě

Aplikovaná informatika 
(B1801)
Aplikovaná informatika

 

Ukončení studia: Státní závěrečná zkouška, obhajoba bakalářské práce a udělení titulu Bc.

Joint Degree "B" program

Vysoká škola finanční a správní spolu se City University of Seattle Vám nabízí absolvování programu Joint Degree „B“, který je kombinací bakalářských programů našich univerzit. Více informací naleznete zde.

Kontaktní adresa pro zasílání dotazů, žádostí a přihlášek:

Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Informační centrum
Estonská 500
101 00 Praha 10


Mgr. Vlasta Ditrichová
210 088 844, 602 338 222, vlasta.ditrichova@vsfs.cz

Ing. Monika Lešnerová 
210 088 827, 602 338 222, monika.lesnerova@vsfs.cz