Erasmus

Program Erasmus ("European Community Action Scheme for the Mobility of University Students") je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP) a vychází ze snahy Evropského společenství o prohloubení spolupráce mezi školami v rámci členských států EU, a od roku 1997 i v rámci zemí přidružených k Evropské unii. Cílem programu ERASMUS je posílit evropský rozměr vysokého školství. ERASMUS je program přístupný nejen členským zemím Evropské unie, ale i zemím skupiny EFTA a zemím Střední a Východní Evropy oficiálně přijatých do programu a Kypru. Smyslem je posílit spolupráci vysokých škol evropského regionu při realizaci vzdělávací politiky v jednotlivých zemích, postupně sbližovat vzdělávací systémy v zemích Evropy a odstraňovat bariéry mezi národy a zeměmi. Další informace jsou na
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc80_en.htm
 

Hlavní aktivity programu ERASMUS:

Mobilita studentů

  • Studijní pobyt - studium na zahraniční vysokoškolské instituci v délce 3-12 měsíců.
  • Pracovní stáž - pracovní stáž v zahraničním podniku, školícím či výzkumném středisku nebo jiné organizaci v délce 3-12 měsíců.

Mobilita zaměstanců

  • Výukový pobyt - mobilita pedagogů za účelem výuky na zahraniční partnerské instituci.
  • Školení - výjezdy pedagogických i jiných zaměstnanců školy na zahraniční partnerské školy nebo do zahraničních podniků za účelem výměny zkušeností formou studijní návštěvy či stínování, příjezdy expertů ze zahraničních podniků na domácí instituci.

Intenzivní programy - krátké studijní programy, kterých se účastní studenti a pedagogové z partnerských institucí projektu.

Intenzivní jazykové kurzy Erasmus - intenzivní jazykové kurzy pro méně používané jazyky EU, kterých se mohou zúčastnit studenti, kteří v dalším akademickém roce vyjíždějí na mobilitu Erasmus do dané země.